Правила за разположението на кухнята според фън шуй

Кухнята трябва да е добре скрита от входната врата. Когато си Влизате Вкъщи, добре е от Входа да няма никакъв директен визуален контакт с помещението, където приготвяте храната. Това е така, защото според фън шуй всяка вредна и лоша енергия, която влиза в дома ви, много лесно може да проникне в кухнята, ако тя не е скрита по някакъв начин от входа на жилището.

–  В идеалния случай кухнята трябва да бъде разположена в средата на дома. По този начин останалите помещения я пазят от вредните влияния. – От кухнята не трябва да има излаз от повече от две места към двора и изобщо към външния свят. – Формата на кухнята (както и на всички останали помещения в къщата) трябва да бъде правилна и симетрична. Неправилната форма образува „джобове“, в които често се натрупа отрицателна енергия. – Кухнята трябва да бъде успоредно разположена на централната ос в дома, в никакъв случай перпендикулярно. Успоредното разположение осигурява лесен достъп до помещението за приготвяне на храна на положителната енергия, която циркулира в къщата. – Кухнята не трябва да бъде разположена срещу стълбища. – Ако къщата е на повече от един етаж, кухнята в никакъв случай не бива да се намира под тоалетна. –  Над кухнята също така не трябва да има нито спалня, нито детска стая.

–  Старайте се да избягвате цифрите 2 и 5 в кухнята си – фън шуй ги свързва с болести и нещастие.

HTML Версия: Линк на статията (URL):