Камери за видеонаблюдение – охранителни камери

Камери за видеонаблюдение – охранителни камери

Камерите за видеонаблюдение (често наричани охранителни камери) се поставят с цел по-голяма сигурност и защита. На външен вид са разнообразни по форма и цвят. Те се ползват от частни или държавни организации, които имат за цел да предпазят и да защитят своя бизнес или дейност. Камери за видеонаблюдение могат да се поставят и в личните домове, също за по-голяма сигурност. В повечето случаи те се монтират от специални фирми, занимаващи се с видеонаблюдение. Обикновено се поставят в горната част на стаята за да могат да обхващат по–голям обсег от обекта, който охраняват.

Камерите могат да са подвижни, като се завъртат на определен интервал от време, или да са неподвижни. Те могат да бъдат с микрофон или не, да се увеличава определен човек или действие и други. При видеонаблюдение се ползва повече от една камера. Фирмите които ги монтират се съобразяват с вътрешното разположение на обекта (когато е на закрито). Те монтират камерите така, че да няма зона, която да не се вижда. Естествено това се спазва и когато камерите са на открито. Добре е  те да се поставят над главен вход и изход, срещу асансьор, над каси, над стълбища, в коридори, над сейфове и други.

Монтирайки видеонаблюдението фирмата свързва камерите с видеомонитор често компютър. Записите от камерите могат да се наблюдават в момента на записване или след това, като записите автоматично се запазват в компютърното устройство. Наблюдавайки камерите се получава информация за определен обект и при злоупотреби може веднага да се реагира. Обектите в които обикновено се ползва видеонаблюдение са: супермаркети, магазини, банки, хотели, летища, офиси и други. Видеонаблюдение има и на някои главни улици и кръстовища. Най-популярни са камерите на SONY (връзката е на английски).

Камерите за видеонаблюдение безспорно осигуряват качествена защита. Те се разпространяват бързо на пазара и така навлизат по-често в ежедневието ни.

HTML Версия: Линк на статията (URL):