Приоритети, идеали, визия

Визията на една компания – това е статуса на компанията в очите на клиентите, и в обществото така, както го вижда предприемачът в бъдещето и. Това е мисията й, това са идеалите, зад които тя и служителите и стоят и по които се водят в изпълнението на служебните си задължения. Бизнессъдържалят трябва да е наясно какво иска да постигне и как иска да го постигне. Още на етап планиране, визията на компанията трябва да бъде определена. В реалност, рядко визията се постига на 100 процента. При един даден желан обем на продажбите, често се постига от 50 до 75 процента от него. Колкото по-висока е летвата, толкова повече усилия се полагат и толкова повече разходи се планират по достигането й. Ако целта е да се стигне до Слънцето, ще се стигне поне до Луната. Ако се направи план как да бъдат спечелени 1 милион долара е по-възможно да бъдат спечелени 1 милион долара, отколкото ако планът е да бъдат спечелени 100 000 долара.

От самото начало, визията на компанията трябва да бъде пътеводна светлина за предприемача, управителя и служителите. При постъпване на работа, те трябва да бъдат запознавани с тази визия и основното им задължение да бъде да я следят. Ако на продавача-консултант му бъде казано, че основното му задължение е да прави хората щастливи, вместо да му бъде казано просто да продава стока, то със сигурност клиентите ще бъдат по-доволни, следователно и оборотите – по-големи. За да се следи по-неотклонно визията на компанията, на челните позиции в нея трябва да бъдат назначавани хора с по-скоро лидерски, отколкото мениджърски качества. Трябва да се награждават заслугите, отколкото да се наказват грешките. Да се надяваме, че нашето общество някога ще доживее такъв начин на мислене и стандартът на живот, който ще доведе той.

Друго много важно условие за успех е определянето на приоритетна система за всяка длъжност, както и на вътрешен морален кодекс на организацията. Всеки служител трябва да знае кои са първостепенните му задължения и какво може да бъде пренебрегнато, за да се свърши нещо по-важно.

Няма проблем тези приоритети да бъдат естетично изписани, разпечатани и ламинирани. Няма проблем и клиентите да ги виждат. Няма проблем да бъдат сложени мъдрости, които следва да се спазват, на показ.

Трябва да бъдат разяснени условията на отношенията между служителите и клиентите, колегите им и управлението. Това трябва да бъде разяснено при назначаване и да бъде припомняно с визуални помощници на видни места, или под формата на инструкции. Моралните спорове на местоработата могат да бъдат разрешавани чрез ползване на кодекса. Вината на виновния може да бъде смекчавана като превантивна мерка срещу спадането на мотивацията му.

HTML Версия: Линк на статията (URL):