Безплатен курс по front-end development

Long, long time ago I can still remember, както се пее в American Pie на Don McLean във форума на BgDev попаднах на тема за безплатно обучение по Front-end, организирано от академията на Telerik. И макар че курсът беше насочен основно към студентите (а аз от доста време не спадам към тази група) реших да се запиша. За курсистите има възможност както да присъстват на лекции на място, така и да следят курса само онлайн. Курсът се състои от две части, като първата дава задълбочени познания по HTML, CSS, javascript, основи на SEO, работа със CMS и базови познания по Photoshop и др, а във втората се разглеждат пета версия на HTML, новостите при CSS3, предоставя се задълбочена информация за javascript. Курсът дава детайлна информация за каскадните стилови и html, както и различни подходи и техники при подготовка на дизайн за web.

Front-end курса е с продължителност от около 4 месеца, веднъж седмично, като всяка лекция е продължителност от 4 часа – 2 часа теория и два часа за упражнения. След всяка лекция има и упражнения за домашно. Всички материали от курса – видеозаписи на лекциите както и материали (power point презентации и домашни задания) са достъпни на сайта на курса. Достигналите до края на курса, държат изпит върху курсов проект. Курсът на академията на Telerik дава добра възможност както за начинаещи, така и за напреднали да получат максимална информация в областта на HTML, CSS, CMS и други като определено възможността да се получава информация за всякакви неясни въпроси и техники от преподаватели, професионалисти в своята област го поставя на челна позиция в сравнение с различните варианти на онлайн самообучение.

В заключение бих казал, че с изключение на някой дребни неуредици при част от лекциите, курсът е изключително полезен за хора, които имат интерес и искат да се развиват във сферата на front-end developmen-а.

HTML Версия: Линк на статията (URL):