Подбор на персонала, фирмите-партньори и правилно съставяне на договорите – ключ към успеха

Да избереш добър служител по време на интервютата за работа вместо лош е безплатно. Струва нула усилия. Да обучиш слаб служител, да превъзпиташ невъзпитан човек, да поправиш щетите, които те са нанесли на компанията е от скъпо и трудно до невъзможно, понякога и пагубно.

Служителите, които представляват фирмата пред клиенти и партньори – продавач-консултанти, телемаркетинг оператори, търговски представители – те са лицето на организацията пред света. По тяхното отношение и по техния професионализъм се съди за цялата организация. Служителите, които работят в ядрото на компанията са мозъкът на организацията. От тях зависи просперитета или провала. Абсолютно важен ключ към успеха е правилният подбор на персонала.

В България страдаме от недостиг на добри кадри, но по време на кризата, в която се намираме в момента на всяка обява за работа, пусната в медиите, има стотици отзовали се. Със сигурност чрез правилен подбор има доста голям шанс да се намери добър служител. Това е поредното нещо, на което работодателите често не обръщат достатъчно внимание (стана цяла палитра вече…).

Още на етап съставяне на обявата може да се създаде един естествен филтър, да се отсеят поне кандидатите, които пускат CV-тата си навсякъде. Грамотно съставената обява представя компанията, визията и, причината да се търси персонал. В изложението на обявата се вписват основните задължения и изисквания към бъдещия служител. Не пестете думи, защото ще загубите часове в интервюта с частично или напълно неотговарящи на изискванията кандидати. Трябва да се упомене, че ще бъдат разглеждани само кандидатурите с напълно отговарящи на изискванията CV-та. Има малка възможност, все пак, да се появи човек, който не отговаря напълно на изискванията, но пък носи със себе си голям позитив, или нещо с което би могъл да компенсира липсата на друго качество.

На интервюто трябва да бъдат задавани проницателни въпроси. Може да се направи списък с ориентировъчни такива, но като цяло разговорът трябва да следва логично развитие. Кандидатите често преувеличават или прибавят свои качества с оглед по-доброто си представяне. Изисквайте от тях конкретни примери от реалността, където те са изпъкнали с тези свои качества и наблюдавайте реакцията им. Опитайте се да разберете защо са напускали предишните си местоработи.

Понякога видимо добрият кандидат показва своите лоши черти чак в процеса на работата, или част от този процес. Някои фирми избягват назначаването на постоянен трудов договор веднага след интервюто, точно за да избегнат този проблем. Решението в случая са пробни дни, стажантски програми и прочее. Трудно е да бъде уволнен служител, трудно е и да бъде превъзпитан или обучен. Точно затова подборът на персонала е много деликатен етап от фирменото управление.

Добрият служител е този, който има за хоби длъжността, за която кандидатства – т.е. би се занимавал с такава дейност и без да му се заплаща. Добре известно е, че хората са добри само в това, което ги интересува. Все пак един средностатистически човек прекарва ¼ от живота си на работното място. Добрият служител не поставя краткосрочните си цели пред дългосрочните и не е готов да изгуби работата си, вършейки малка далавера на гърба на компанията. Добрият служител се грижи за работното си място като за свой дом, и за колегите си като за роднини. Вярно е, че тези служители страдат от повече стрес, но това е заболяването на развитите страни. Стресът не се среща често в ниските социални кръгове – хората в тези среди нямат стрес, защото нямат грижи. Сами са виновни за положението си. Удобно им е да не учат, да не се стараят, да не работят, да не поемат риск. Но нека не бягаме от основната тема…

При подбора на фирмите-партньори (доставчици, евентуални клиенти, out-source и други), вече работата става по-трудна. Тук се изискват внимателни проучвания, които вече поглъщат време, усилия и пари. Има фирми, които не спазват договорните отношения, има фирми, които закъсняват с плащанията. Има фирми, които не изпълняват доставките си на време – неща, които биха могли да сринат даден бизнес. По възможност, преди започване работа с дадена компания, добре е първо да се направи проучване за репутацията им. Информация има в интернет и в пресата. При добро желание информация можете да получите от техни клиенти, служители на фирмите им партньори, управата на фирмите-партньори, бивши служители на самата фирма. Отново, такива проучвания рядко се правят (а са и трудни), затова междуфирмената задлъжнялост у нас, както и неприятните случки между компаниите са големи.

Един чист и успешен начин за добро бизнес управление е съставянето на грамотни, изчерпателни и взаимноизгодни договори. Колкото повече евентуални отношения, комбинации от отношения и намеси на трети страни са предвидени и разрешени предварително в договора, толкова по-чиста и здрава е връзката между две компании. Кратките договори са често срещана практика у нас, на дългите се гледа с лошо око. А трябва да е обратното. Един кратък договор с много дупки и „вратички” в евентуалните бъдещи отношения, позволява свобода на спекулантите, както и много възможности за интерпретация на написаното вътре.

В бизнеса винаги е по-добре да се предотврати появата на проблем, отколкото решаването на вече изникнал, непредвиден такъв в движение, или пост-фактум.

Вярно е, че при нарушение някоя клауза на договора от едната страна, другата може да предяви съдебен иск. Вярно е обаче, че съдебната ни система работи тромаво и корумпирано. Трудно е разрешаването на проблем по този начин. Това е причината дори перфектно съставените договори да не могат да спасят една компания от нелоялни контрагенти. Тук е важно отново да наблегнем на факта, колко е важно да бъдат добре подбирани те.

Та, като бъдат комбинирани добрият подбор на партньори и грамотното съставяне на договорите, получава се още една гаранция за успешно бъдещо развитие.

HTML Версия: Линк на статията (URL):