Запазете вашата сигурност в интернет

Предполага се, че предстои приемане на предложения телеком пакет, който потъпква ПРАВОТО на лична неприкосновеност на Интернет потребителя. Не, това не е пакетна услуга 3в1. Това не е и услуга в полза на нашия Интернет доставчик. Това е услуга, която осигурява достъп на трети лица до информацията “кога, от къде, с кого и колко често комуникираме в Интернет”.

Социалните мрежи събират подобна информация, но с желанието на клиентите си. При тях за щастие няма задължителен елемент. За това пък ако телеком пакетът бъде приет, той ще има задължителен характер.

Не звучим ли някак примиренчески? Нека бъдем подготвени за най-лошото, за да не бъдем неприятно изненадани. Но как да бъдем подготвени без да бъдем в нарушение на законодателството на Република България?

Ние се грижим за сигурността си – съответно се придържаме към следните задължителни мерки, свързани със защитата на своята лична неприкосновеност в глобалната мрежа:

Нека отказваме пряката комуникация с лица, които не ползват системи за криптиране като OTR и GnuPG! Да инсталираме разширение поддържащо шифроване на комуникацията не е никак трудно, нито мъчително.

За целта можем да настроим автоматичен отговор съдържащ препратка към приложенията и разширенията, които другото лице ТРЯБВА да ползва за да комуникира сигурно с нас. Нека не оправдаваме незаинтересоваността си с думите “аз не обменям поверителна информация”, защото всяка една информация, която обменяте може да бъде използвана по различни начини, включително и срещу нас. Нека не ползваме услуги за обмен на кратки съобщения, които НЕ предвиждат вградени възможности за шифрована свързаност между клиентите си!

ICQ практически не предлага шифрована връзка с протокола си. Това разкрива пред нашия Интернет доставчик с кого комуникираме. Телеком пакетът би го задължил да използва тази възможност за да събира и съхранява тази информация. Нека не ползваме системи за комуникация базирани на решения със собственически код! Skype & Tom Skype.

Корпорациите предлагащи платени телекомуникационни услуги са се доказали в желанието си да стъпят на определен пазар без значение с цената на какво. Нека шифроваме задължително BitTorrent връзката си ползвайки приложения, които позволяват това! Повечето приложения поддържат криптиране.

В ползването на BitTorrent технологията няма нищо нелегално. Както и използването на Bitcoin за разплащания. Даже според най-популярния Bitcoin Fee Estimator, таксите там са в пъти по-ниски от тези на банките, като получаваме по-висока скорост и анонимност.

Криптирайки трансфера си ние затрудняваме анализа на това какво и с кого обменяме в BitTorrent мрежата. Ползването на SSL/TLS шифроване на връзката към пощенския сървър е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Компаниите уважаващи себе си изискват задължителна шифрована свързаност при обмен на електронна поща.
Така ще попречим на нашия Интернет доставчик да събира информация, с кого си кореспондираме и да я предоставя на заинтересованите страни. Нека създаваме и разпространяваме своите публични GnuPG ключове! Това ще позволи на другото лице да шифрова електронната си поща изпращана до нас.

Това до голяма степен ще спре събирането на информация от трети лица за текстовото съдържание на електронната ни кореспонденция. Нека шифроваме изпращаните файлове с публичния GnuPGP ключ на получателя!

Тази мярка за разлика от предишната ще възпрепятства анализа какви файлове прикачвате към вашата електронна кореспонденция. Някои от нас се сещат за разбитата електронна поща на Сара Пейлин.

Нека не забравяме, че за да не бъде събирана информация за нашата комуникация е необходимо да се ползва шифроване от точката на инициатора до точката на реципиента на комуникацията. Тези мерки не съм ги измислил аз и е нормално да ги ползваме дори и да не бъде приет въпросния телеком пакет.

Тази публикация е само част от поредица такива, които ще бъдат публикувани с цел – елементарни разяснения за крайния потребител как да запази анонимността си в глобалната мрежа.