Подбор на персонала, фирмите-партньори и правилно съставяне на договорите – ключ към успеха

Да избереш добър служител по време на интервютата за работа вместо лош е безплатно. Струва нула усилия. Да обучиш слаб служител, да превъзпиташ невъзпитан човек, да поправиш щетите, които те са нанесли на компанията е от скъпо и трудно до невъзможно, понякога и пагубно.

Служителите, които представляват фирмата пред клиенти и партньори – продавач-консултанти, телемаркетинг оператори, търговски представители – те са лицето на организацията пред света. По тяхното отношение и по техния професионализъм се съди за цялата организация. Служителите, които работят в ядрото на компанията са мозъкът на организацията. От тях зависи просперитета или провала. Абсолютно важен ключ към успеха е правилният подбор на персонала.

В България страдаме от недостиг на добри кадри, но по време на кризата, в която се намираме в момента на всяка обява за работа, пусната в медиите, има стотици отзовали се. Със сигурност чрез правилен подбор има доста голям шанс да се намери добър служител. Това е поредното нещо, на което работодателите често не обръщат достатъчно внимание (стана цяла палитра вече…).

Още на етап съставяне на обявата може да се създаде един естествен филтър, да се отсеят поне кандидатите, които пускат CV-тата си навсякъде. Грамотно съставената обява представя компанията, визията и, причината да се търси персонал. В изложението на обявата се вписват основните задължения и изисквания към бъдещия служител. Не пестете думи, защото ще загубите часове в интервюта с частично или напълно неотговарящи на изискванията кандидати. Трябва да се упомене, че ще бъдат разглеждани само кандидатурите с напълно отговарящи на изискванията CV-та. Има малка възможност, все пак, да се появи човек, който не отговаря напълно на изискванията, но пък носи със себе си голям позитив, или нещо с което би могъл да компенсира липсата на друго качество.

На интервюто трябва да бъдат задавани проницателни въпроси. Може да се направи списък с ориентировъчни такива, но като цяло разговорът трябва да следва логично развитие. Кандидатите често преувеличават или прибавят свои качества с оглед по-доброто си представяне. Изисквайте от тях конкретни примери от реалността, където те са изпъкнали с тези свои качества и наблюдавайте реакцията им. Опитайте се да разберете защо са напускали предишните си местоработи.

Понякога видимо добрият кандидат показва своите лоши черти чак в процеса на работата, или част от този процес. Някои фирми избягват назначаването на постоянен трудов договор веднага след интервюто, точно за да избегнат този проблем. Решението в случая са пробни дни, стажантски програми и прочее. Трудно е да бъде уволнен служител, трудно е и да бъде превъзпитан или обучен. Точно затова подборът на персонала е много деликатен етап от фирменото управление.

Добрият служител е този, който има за хоби длъжността, за която кандидатства – т.е. би се занимавал с такава дейност и без да му се заплаща. Добре известно е, че хората са добри само в това, което ги интересува. Все пак един средностатистически човек прекарва ¼ от живота си на работното място. Добрият служител не поставя краткосрочните си цели пред дългосрочните и не е готов да изгуби работата си, вършейки малка далавера на гърба на компанията. Добрият служител се грижи за работното си място като за свой дом, и за колегите си като за роднини. Вярно е, че тези служители страдат от повече стрес, но това е заболяването на развитите страни. Стресът не се среща често в ниските социални кръгове – хората в тези среди нямат стрес, защото нямат грижи. Сами са виновни за положението си. Удобно им е да не учат, да не се стараят, да не работят, да не поемат риск. Но нека не бягаме от основната тема…

При подбора на фирмите-партньори (доставчици, евентуални клиенти, out-source и други), вече работата става по-трудна. Тук се изискват внимателни проучвания, които вече поглъщат време, усилия и пари. Има фирми, които не спазват договорните отношения, има фирми, които закъсняват с плащанията. Има фирми, които не изпълняват доставките си на време – неща, които биха могли да сринат даден бизнес. По възможност, преди започване работа с дадена компания, добре е първо да се направи проучване за репутацията им. Информация има в интернет и в пресата. При добро желание информация можете да получите от техни клиенти, служители на фирмите им партньори, управата на фирмите-партньори, бивши служители на самата фирма. Отново, такива проучвания рядко се правят (а са и трудни), затова междуфирмената задлъжнялост у нас, както и неприятните случки между компаниите са големи.

Един чист и успешен начин за добро бизнес управление е съставянето на грамотни, изчерпателни и взаимноизгодни договори. Колкото повече евентуални отношения, комбинации от отношения и намеси на трети страни са предвидени и разрешени предварително в договора, толкова по-чиста и здрава е връзката между две компании. Кратките договори са често срещана практика у нас, на дългите се гледа с лошо око. А трябва да е обратното. Един кратък договор с много дупки и „вратички” в евентуалните бъдещи отношения, позволява свобода на спекулантите, както и много възможности за интерпретация на написаното вътре.

В бизнеса винаги е по-добре да се предотврати появата на проблем, отколкото решаването на вече изникнал, непредвиден такъв в движение, или пост-фактум.

Вярно е, че при нарушение някоя клауза на договора от едната страна, другата може да предяви съдебен иск. Вярно е обаче, че съдебната ни система работи тромаво и корумпирано. Трудно е разрешаването на проблем по този начин. Това е причината дори перфектно съставените договори да не могат да спасят една компания от нелоялни контрагенти. Тук е важно отново да наблегнем на факта, колко е важно да бъдат добре подбирани те.

Та, като бъдат комбинирани добрият подбор на партньори и грамотното съставяне на договорите, получава се още една гаранция за успешно бъдещо развитие.

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Добре обмисленото еднократно усилие спестява стотици малки – и повдига ефективността двойно, дори тройно

В производството, дистрибуцията, складовите пространства, почистването, в случаи когато трябва да се правят многократни пренасяния на предмети или многократни извървявания на разстояние в циклична дейност (примерно поставяне на готовите продукти на дадено място или събирането на боклук и изхвърлянето му в кофа), няколко стотин ходения до мястото, където ще бъдат оставяни предметите, може да бъде съкратено с преместване на самото място (при такава възможност) непосредствено до отправната точка. Човешкият труд не е неизчерпаем ресурс и колкото по-свежи са служителите, толкова по-качествена ще е работата. Друг вариант е, ако пунктът, който се използва е неподвижен, да се предостави на работниците някаква транспортна количка или друг вид подвижен посредник, с който да се спестят стотиците разходки. Ако примерно се чисти голяма площ от боклук, вместо за всяка напълнена лопата да се ходи до контейнера и обратно, може контейнерът да бъде придвижван успоредно с чистещия. Или ако работник произвежда някакви машинни детайли, вместо да ги носи до пункта, където се складират (или към следващото звено), той може да ги събира на количка и после накуп да ги пренесе нататък.

Ужасните разходки до държавните учреждения, времето прекарано в престой по опашките там, срещите с партньори за подписване на договори могат да бъдат предотвратени чрез добиването на електронен подпис. Той има същата юридическа сила като ръчния подпис и чрез него могат да бъдат подписвани и изпращани документи по електронен път чрез интернет.

Ако се разгледа в детайл цялата дейност на компанията и се съкратят всякакви такива многократно повтарящи се усилия, ефективността може да нарастне значително. Важното в такива случаи е, ако на служителите започне да им остава твърде много свободно време, то или работните времена на някои от тях да бъдат съкратени, или производственият обем да бъде увеличен (ако има къде да се реализира), или пък да им бъдат възложени допълнителни отговорности. Добре е да се внимава тези промени да не понижат морала на работното място. Тук вече става дума за добре премерено, и с такт, представяне на промените. Ако продуктивността се увеличи значително, нищо лошо няма в това, заплатите на служителите да бъдат повишени.

Искам да спомена обаче, че с рационализацията на труда и организацията на работното място не трябва да се издевателства – не трябва да се стига до прекомерни съкращения, граничещи до мизерия и намаляващи морала на екипа.

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Веднъж започнеш ли нещо – довърши го и тогава започни друго

Правилото важи с огромна мощ във всички сфери на бизнеса. Единственото изключение се прави, когато вършиш някаква работа и дойде клиент. Тогава зарязваш всичко и го обслужваш.

Забелязвали ли сте колеги, които непрекъснато търчат наляво-надясно, леко изпотени, на които им е „пламнала главата”, хора които рядко почиват, и въпреки това рядко си вършат работата като хората? Това са хора, които в старанието си да свършат много неща и да угодят на всички, като към това прибавим и изключително високото ниво на разсеяност, точно заради това си мислене, започват много неща едновременно, обещават на няколко души, че ще извършат някаква дейност за тях и в края на краищата, напредват по няколко фронта, но бавно и безславно. Защото ако обещаят на шефа, че ще му предададат даден доклад до петък, на заместника – друго, на колега – трето, в даден момент, докато извършват едното се сещат, че са забравили другото. Панически прибягват към изпълнение на другата дейност. Някой отваря вратата – нещо е станало, нуждаят се от тях. Те скачат и тръгват. И така до безкрайност. Работа на парче, загуба на концентрация, нередовно хранене, проблеми с колегите (много обещания, малко от тях – изпълнени), грешно свършена работа (защото при загуба на целостта на процеса на извършването и, се нарушава и контролът върху нея, както и алгоритъмът на изпълнение) и много други проблеми… Смяна на работата, на другата, на третата. Всичко това – от грешна житейска философия и липса на изградена работна култура. Такива хора се нуждаят от навигация. Добре е, когато шефът е любител психолог (един от всичките му интереси) или философ. Той забелязва тези неща и дава приятелски съвет, добре обоснован. Ако шефът обаче не се приближава до този профил, то и той, и служителят му нямат изгода един от друг.

Трябва да се прибягва към качеството, не към количеството. Работата е там, че така или иначе, колкото и повече работа да свърши такъв човек, толкова повече грешки има в нея и трябва да се връща, да поправя, да преглежда, да се намесва друг служител или да работи в екип. В края на краищата количеството свършена работа е по-малко, отношенията с колегите и управлението са се развалили, репутацията е спаднала, чувството за полезност – също.

Друг проблем с тези хора, е че те мислят в движение. Особено, ако ситуацията е „гореща”, те никога няма да помислят на спокойствие, преди да вземат мерки. Те започват да действат веднага, с първото решение, което излезе в главата им.

Добре е да се знае, че ако се делегира задача на даден служител, той ще я свърши. Накрая заедно той и управлението ще берат плодовете от труда му. Не е добре да бъде дадена работа на служител, при когото ще трябва шефът да се отбива непрекъснато и да коригира и съзнанието му да не е чисто, нещо непрекъснато да „виси”.

Трудно е да бъде превъзпитан човек с подобни навици. Той самия не разбира самата концепция на правилото. Някои управители отсяват такива хора още на ниво подбор на персонала. В самата обява вписват „да има добре изградена приоритетна система”, или аналогично изискване. Отново – много важна характеристика на работната организация, в случая на персонала, за която много малко управители и собственици се замислят.

Follow up with me on kaloyan.roussev

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Клиентът ВИНАГИ има право (с малки изключения!)

Много бизнеси в България не потръгват, или се сгромолясват поради лошото отношение към клиентите. Толкова зле са нещата в този аспект, че на дадени места клиентите отиват със свити сърца и се чудят как да се държат, само и само да не бъдат нахокани от някой служител.

Работодателите обичат да стоварват много работа върху плещите на обслужващия персонал, особено продавач-консултантите по търговските обекти. Често се случва продавачите да мият, да подреждат стока, да правят какво ли не, но не и да обслужват клиенти. Работодателите имат огромна част от вината тук, защото никога не награждават доброто отношение към потребителите, но за сметка на това наказват недобре поддържаните работни места и изискват чистота и ред. Но за кого подреждате тази стока, за кого поддържате чистота, след като няма кой да си купи от вас? И дори да има, клиентът седи и чака няколко минути да му бъде обърнато внимание, защото продавачката стресирано и трескаво мие или подрежда нещо. В края на краищата клиентът си тръгва. Работодателите рядко се сещат да подредят ясни приоритети и да дадат инструкции на служителите, да не говорим че и самите работодатели не знаят кое е добро за бизнеса им. А е елементарно – цялата дейност се извършва с цел печалба. Печалбата идва от продажбите. Продажбите идват от клиентите.

Много е важно да се каже на служителите да зарязват всякаква работа дори по средата, когато видят клиент и да му обърнат внимание. За лични разговори по телефона дума да не става. Разговорите с колега винаги трябва да бъдат прекъсвани, за да бъде обслужен клиент. И за да не се развали духа на работното място, това трябва да бъде изискано от всички като основна част от длъжностната характеристика. Защото колегата ще бъде там до края на работния ден, а клиентът ще почака още 10 секунди и ще отиде при конкуренцията. От друга страна, самите продавачи и касиери също носят вина за лошото обслужване. На тях не им пука как си вършат работата. Те чакат работното им време да свърши и да мине по възможно най-бързия начин. Да си говориш с колежката е по-приятно от това да обслужваш клиент. Да му се усмихнеш е усилие. Да си изкараш личните проблеми върху него е облекчение.

Понякога клиентите идват с цел да се заядат. Получава се затворен кръг. Ролята на служителите в случая е, да бъдат „по-големите хора” в случая и да запазят самообладание. Да докажат, че не са като другите сопнати служители и не заслужават такова отношение. Ролята на работодателя е да толерира такова поведение. Да го направи приоритет номер 1 на обслужващия персонал.

Понякога клиентите идват с претенции. На запад добрият мениджмънт повелява не само основателните, но и неоснователните а и неразрешените от фирмената политика претенции на клиентите да бъдат задоволявани. Дава се право на служителите да престъпват правилата на фирмената политика в допустими граници с цел по-добро обслужване на клиентите. И тези клиенти се връщат пак, купуват още, разказват на приятелите си. Маркетингът, насочен към тях е безграничен източник на доходи, а не изисква капиталовложения. Той е едно от най-ценните нематериални блага, с която една компания разполага.
Понякога клиентите идват с въпрос. Може би отговорът на този въпрос не влиза в компетенцията на служителя, въпреки това последният трябва да подсигури пълното си съдействие при обслужването на клиента с информация. Той трябва да го заведе докъдето трябва, да обясни на колегите си какъв е този човек и с какво могат да му помогнат. И работодателят отново трябва да изисква това като основно задължение на служителите си. Иначе много малко хора биха проявили самоинициативата да свършат подобно нещо. Много по-лесно е да кажат, че не знаят отговора на клиентския въпрос.

Колкото и пламтящ характер има даден служител, колкото и добър да бъде в сарказма или иронията, колкото и предразсъдъци да има той, пред клиента трябва да има уважително смирение. Трябва да има приятелска предразположеност. Във всеобщ обществен интерес е служителите да си вършат професионално работата. Заплатите са ниски, защото и качеството на работата е ниско. При покачване на заплатите, то не се повишава, точно затова у нас, трудът е слабозаплатен. Промяната не може да стане повсеместно, но според законите на конкуренцията, ако повече фирми организират правилно дейността си, подбират добре персонала и му дават правилните инструкции, и ако се ползва добра маркетинг политика, компаниите, които не спазват тези правила ще бъдат принудени да напуснат сцената. Когато и обслужването в дадените сектори стане по-добро, благодарение на такива действия, може би и заплатите ще бъдат вдигнати.

Изключенията на правилото са случаите, в които клиентът злонамерено издевателства над човешките права на служителите. Такова поведение е непростимо, важно е да се отчете, че в такива моменти клиентът спира да бъде клиент и се превръща в престъпник. А към престъпника ние, бизнессъдържателите, нямаме никакви задължения и добронамерени отношения.

Follow me on http://www.skillpages.com/kaloyan.roussev

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Винаги качеството е по-важно от количеството

Както казахме по-горе, служителят който върши повече работа за по-малко време, доста често е лош служител. Бързата работа се оценява само на най-ниските работни длъжности, където има норматив и качеството (според управата) не е от особено значение, или пък естеството на работата не предлага разлика в резултатите, откъм аспекта на качеството.

При производството, при услугите и в интелектуалния труд, да се наблегне върху количеството свършена работа и извършени услуги, често е равносилно на начална фаза на фалит. Най-лесното е за един клиент, след като си купи даден продукт, или се възползва от дадена услуга, и остане недоволен, да отиде при конкуренцията. Не му струва и особени усилия да се оплаче на приятелите си. Лошата репутация се разпространява като грип. Новосъздадени организации с недобър или лош продукт, пуснат в голямо количество на пазара, започват развитието си направо с фазата на упадък, до която стигат нормалните организации след много години на пазара, поради технологични промени или други обстоятелства.

В условията на добре действаща пазарна икономика, свободна конкуренция, ниски прагове за навлизане в дадена сфера, клиентите имат избор. Има по много производители за всичко. Има по много фирми за всеки вид услуга. Трудно е да се променят навиците на хората. Трябва да бъде предложено нещо специално, за да бъдат те накарани да сменят любимата си марка безалкохолно или любимия си фризьор. Ако новият продукт е със същото качество, дори малко по-добро, не е зле да се предвиди фактът, че към стария такъв вече има емоционална връзка. Липсва рискът при закупуването му, добре познат е, бил е до клиентите известно време. Бизнес няма смисъл да бъде стартиран, ако продуктът няма да отговаря на най-високите стандарти. Дори новият продукт да отговаря на тях, отново много бавно ще потръгне, ако не бъде оповестена новината пред света – чрез реклама, промоции, дегустации… Фирми, които стартират, без да предвидят тези фактори и същевременно се презапасяват за производство, търговия или с персонал за услуги, претърпяват голям крах.

Колкото и добра да е рекламата, ако продуктът е слаб, толкова повече хора ще разберат за него и толкова по-бързо ще потъне компанията. Това е лошият рекламен ефект. Много хора изведнъж ще напрявят покупка, ще се почувстват измамени или предадени, защото продуктът не е отговорил на очакванията им, и ще накажат фирмата, като се върнат при конкуренцията. Обещанията, които се дават в рекламата, трябва да отговарят на истината.

При заявяване на стока трябва също да се внимава с количеството – презапасяването е много опасно положение. При стоки с мимолетен живот презапасяването води по-тесномислещите управители да прибягват до написаните в тази книга практики, за да не бракуват стока. Пробутвайки я на клиентите, те ги губят като такива и нещата потръгват на зле. Добре е да се поръчва разумно и количествата да бъдат внимателно обмисляни. Не трябва да се издевателства и с фирмите, които си взимат стока под формата на брак и изход – много често се случва след продължителен период на безотговорно поръчване на големи количества стока, след което непродадената част от нея се връща вече негодна към фирмата-доставчик, последната да прекрати тази част от политиката си. Вземането на бракове се прекратява и недобре изчислените заявки започват да влияят зле на заявилия ги.

Качеството на работата, на производството, на обслужването, на работния стандарт и на бизнес-отношенията не трябва да страда, заради орязване на бюджета, прекомерна рационализация на работната организация или умишлена пестеливост. Намаляването на разходите по гореизброените, намалява качеството им, което от своя страна намалява броя на доволните клиенти, както и броя на клиентите като цяло. Оттам падат продажбите на стоки и услуги и компанията попада в криза. Започват се още повече кампании по орязване на ъгли и финалът е ясен. Кръгът се затваря. Играта на дребно никога не води до добър резултат. Фирми, които пестят от разходи не получават и приходи. Както се казва на запад „Трябва да харчиш пари, за да правиш пари”.

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Сини избори в неделя

На 12 юни /неделя/ ще се проведат отворените предварителни избори на Синята коалиция за кандидат за президент. Партиите в коалицията са Съюз на демократичните сили, Демократи за силна България, Обединени земеделци, Българска социалдемократическа партия и Радикалдемократическа партия в България.

В отворените предварителни избори могат да участват всички български граждани, независимо от това дали са членове на някоя от партиите в Синята коалиция. Изборният ден започва в 8 часа на 12-и юни и ще продължи до 20 часа на същия ден.

Димитровградчани могат да упражнят правото си на вот във фоайето на бившето кино „Химик“ (след това Медея), където ще бъдат разположени две избирателни секции. Гласуването ще става само по постоянен адрес, затова разбира се трябва да си носите личната карта.

Номинираните претенденти за държавен глава са Светослав Малинов (ДСБ) и Румен Христов (СДС).

Повече информация за местата за гласуване в Хасковска област и цялата страна можете да намерите в сайтовете: sds.bg и dsb.bg

Димитровград

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Климатична техника FUJITSU за отопление от Климатична техника Бургас

Изглежда доста са популярни тези инверторни климатици Фуджицу ASYA12LGC сигурно защото от една страна са произведени от Фуджицу Дженерал, а от друга са сравнително евтини. Трябва да се подхожда много внимателно към климатични системи с ниски цени, дори и да са произведени от известен производител, особенно ако се планира да ги използвате за икономично отопление през зимата.

Добра идея е когато се цели преминаване към използване на климатична техника за отопление е да се използват съветите на специалист занимаващ се професионално с климатици, тъй-като евтините климатици понякога могат и да крият известни рискове. Разбира се човек разполага със своите пари и прави своя избор на климатична техника, но винаги е много по-добре при всеки един избор на климатик, той да е достатъчно аргументиран и обоснован, както и за него да има нужната информация относно ползите и недостатъците от употребата на всеки един отделен климатик или климатична техника.

Като цяло тези климатици с марката Фуджицу са произведени в Китай, въпреки че човек може да остане с впечатление, че щом е Фуджицу Дженерал то това задължително означава производство в Малайзия или Япония. Света разбира се се измени доста и много производители, не само на климатици, направиха заводи на разлини местоположения с цел да са по-близо до пазара на който възнемеряват да предлагат своите климатици. По същия начин LG създаде заводи в близката до нас Турция, Дайкин в Чешката република и т.н.

Така някой инверторни климатици, въпреки че носят популярна марка за да са евтини са произведение в някой други точки на земното кълбо, но когато се прави избор на евтина климатична техника особенно за отопление през зимата е добре много предпазливо да се съобрази приложимостта му в определни условия. Човек неспециалист трудно би могъл да направи своя избор в огромното предлагане на инверторни климатици за отопление и точно заради това в началото споделих, че е много по-хубаво избор на климатична техника да се направи заедно със специалист по климатична техника разполагащ с предостатъчно област в дейността и то на мястото за монтаж на климатична техника, за да има този монтажник някаква релна представа в какви условия ще работи климатична техника.

Самият монтаж на този климатик Фуджицу е доста изчистен поради възможността двете тела да се намират на една и съща стена и тръбите да са укрити зад вътрешното тяло на климатика. Ако има предпоставки за този начин за монтаж то той е задължителен, но отново при избор на местоположение на вътрешното тяло на климатика участват и много други фактори.

HTML Версия: Линк на статията (URL):