Брейнсторминг

Въпреки известните ползи от брейнстормингът, той е все още непопулярен метод за създаване на решения у нас. На всеки се е случвало на местоработата му да негодува срещу новото „глупаво решение на шефа”. Понякога служителите по навик роптаят – никой не обича промените, но като цяло много често наистина ставаме свидетели на глупави, несъгласувани с никого, неизпробвани промени, въведени внезапно и неподлежащи на коментар.

Този проблем може да бъде избегнат чрез активното прилагане на брейнсторминг. Освен това, брейнстормингът може и рязко да подобри рeзултатите от дейността.

По принцип добрият предприемач е човек с множество интереси в различни сфери. Той всеки ден разговаря с хората и попива като гъба информация от всякакво естество. Общата му култура му дава предпоставка за реална преценка, за множество идеи, за комбинации и иновации. Силата на предприемачите е, че те умеят да комбинират нещата и да завъртат така света около себе си, че организираната дейност, която извършват да носи ползи на клиентите и печалба на съдържателите и. Брейнстормингът е начин потенциалът на няколко души, с всичките си знания и целия житейски опит зад гърба си, да бъде комбиниран и подсилен, да се получи един гига-мозък. На масата се хвърлят десетки идеи, от най-налудничавите до най-сериозните. На всяка идея се гледа сериозно, всеки участник има право на глас, като в края на краищата решението, което се взима е изпипано, получило одобрението и обоснованието на много хора.

За да бъде един брейнсторминг наистина ефективен, в кръга на участниците трябва да има хора от различни социални кръгове, различни професии, от различен пол и възраст. Емоционални, рационални, аналитични, импулсивни, технически-запознати и философски изразени личности се срещат и резултатът е не сбор, ами произведение на знанията им.

При нужда от идея за бизнес, за освежаване на бизнеса, за нововъведение, за нов продукт, за иновация, за рекламен клип, брейнстормингът е безкрайно силен инструмент. Инициаторът трябва добре да подбере участниците в него, да определи правила на провеждането му и да даде на всеки думата. На участниците трябва да бъде упоменато, че дори
най-налудничавата идея може да доведе до много успешно решение.

Глупавите управленски решения, за които говорихме по-горе, са най-често резултат на самоинициатива от страна на мениджър, недобре запознат с дейността. Човек, който не е излизал от офиса си, който не се е трудил редом със служителите си, избран за такъв не по заслуги, а по документи или по друг начин.

Ако при възникване на идеята за нововъведението в работата, такъв човек прояви благоразумието да извика няколко представителя на различни длъжности в компанията, и съгласува решението си с тях, много грешки биха могли да бъдат предотвратени и много добри промени биха били направени.

HTML Версия: Линк на статията (URL):