Какво е електричество?

Какво е електричество?

С думата „електричество” се наричат множество явления,който са в резултат от натрупани положително и отрицателно заредени електрически заряди.Между тях има лесни за разпознаване и наблюдение,като светкавиците и статичното електричество,както и по-трудни за наблюдение.Това са електромагнитното поле и електромагнитната индукция.

Във всекидневието с „електричество”,като израз се определят много явления за който във физиката има по-точни дефиниций:

Електрически заряд–способност на субатомни частици,която определя техните електромагнитни взаимодействия.В електрически заредената материя се поражда електромагнитно поле и се влияе от него. Електрически ток– движението или по-точно потока на положитено или отрицателно електрически зредени частици. Електрическо поле – влиянието,което се оказва от даден електрически заряд върху електрическите заряди в близост до него. Електрически потенциал — способността на дадено електрическо поле да извършва работа върху електрически заряди. Наличието на разлика в потенциалите се нарича електрическо напрежение. Електрически потенциал — способността на дадено електрическо поле да извършва работа върху електрически заряди. Наличието на разлика в потенциалите се нарича електрическо напрежение.

Електромагнетизъм — едно от основополагащите явления във физиката.

Познатите електрически явления от древността получават значим напредък едвам през 17-18 век. Практически не намират приложение до края на 19 век, когато електрическите технологии, намерат приложение в промишлеността и бита и предизвикват тяхното цялостно бурно развитие. Със своята изключителна гъвкавост като източник на енергия. електричеството се използва за почти неограничен кръг от цели – в транспорта, телекомуникациите , отоплението , осветлението, изчислителната техника. Електроенергията е двигателя на съвременното индустриално развитие и се очаква това да остане така в обозримо бъдеще.

При нарастващото потребление на електричество се наблюдава факта,че неговото производство води до разрушаване на озоновия слой,замърсяване на въздуха,разрушаване на атмосферата чрез отделянето на CO2.Ето защо съвремените технологий търсят начини за намаляване на потреблението и увеличаване на коефицента на полезно действие.

В тази връзка са били разработени полупроводникови елменти,който се разпознават под названието светодиоди или LED (Light Emitting Diode)

HTML Версия: Линк на статията (URL):