Надомната работа вече с трудов договор

Хората, които искат да работят от вкъщи вече ще имат право сключват трудов договор с работодателите си. Това бе решено днес от депутатите, които приеха окончателно промените в Кодекса на труда. Забрана получи въвеждането на извънреден труд и ненормиран работен ден при надомната работа.

На работещите от вкъщи трябва да им бъдат осигурени всички права, които имат всички останали работници като обучение, преквалификация, безопасни и здравословни условия на труд, възможност за синдикално сдружение.

Работникът от своя страна, трябва да осигурява достъп на контролните органи и на работодателя си до мястото, където работи. Работодателят пък е длъжен да осигури заплащането на тези работници и третирането им такова, каквото е и при всички останали негови подчинени, които работят в офисите на фирмата.
Ако работите от вкъщи ще можете сами да подредите работния си ден – начало, край, почивки, в рамките на законоустановената му продължителност.

HTML Версия: Линк на статията (URL):