Системи за електронни фактури

Огромният подем на техниката и най-вече превръщането на цялата фирмена информация в дигитална, интернет и онлайн пазаруването поставя пред търговците въпросът за електронните фактури и онлайн фактурирането.

Електронните фактури са признати в Република България. За да бъде валидна една електронна фактура трябва да изпълнява ясни изисквания – а именно:

– Да има всички актуални реквизити по чл. 114 и 115 от ЗДДС;
– Да се гарантира оригиналността на източника и целокупността на същината на изпратената електронна фактура.

Електронните фактури съществуват от немалко години, но постоянния и сложен похват на инсталиране на софтуер за издаването им забавя повсеместното им използване. Сега са налични много и разнообразни начини за изпращане на електронни фактури. Един от тези прийоми е работата на уеб базираните структури за издаване и управление на електронни фактури.

Тези структури дават възможност за пазене на фактурата в електронен файл, който по нищо не се различава от книжните.

При тях не е нужна инсталация на допълнителен софтуер. Това, от което се нуждаете е компютър с Интернет и съвременен браузър. С тях сте в състояние да създавате фактури, да ги проверявате и печатате, когато се налага. Още един плюс на тези структури е, че имате благонадежден архив на вашите фактури във всяка част от денонощието.

Издадените фактури сте в състояние да запазите на компютъра си във формат PDF. Така начинът, по който изглежда документа не зависи от операционната система или програмния софтуер на компютъра. Съответно сте в състояние да употребявате този формат за принтиране и изпращане по е-мейл.

Приоритетите за работа с такава система за управление на фактури са много. Накрая ще отбележим по-значимите плюсове на електронните фактури.

За купувача времетраенето за получаване на такива фактури е много бързо. За доставчика продължителността на издаване е отново намалена до минимум. С употребата на фактури през Интернет, преди всичко, икономисвате време и средства за доставка за Вас и Вашите клиенти.

Една подобна система предоставя на клиентите си моден и еко способ за фактуриране. С електронните фактури се ускоряват разплащанията. И така ползването на системи за онлайн фактуриране е сигурно, ефикасно и на ниска цена.

Ако търсите система за електронно фактуриране препоръчваме Fakturi.com

HTML Версия: Линк на статията (URL):