Орнитолжки приключения

Сред странните видове организиран туризъм, чрез които туроператорите преборват кризата, заема своето почтено място и орнитоложкия. Запалените любители и изследователи на пернатите могат да резервират самолетни билети до Варшава (Полша)и без значение коя аиокомпания ще изберат – LOT, Bulgaria Air, Wizz Air или тази, с която редовно летят – в посочения ден на летището ще ги чака специален гид, с който ще започнат вълнуващо пътешествие към Ломза (Lomza), през долината на река Буг, обитавана от над 100 вида птици. По речните разливи се наблюдават многоцветно оперения Малък воден бик (Ixobrychus minutus), а по близките ливади – Черен щъркел (Ciconia nigra)със златисто-пурпурни и зеленикави отблясъци по крилата, хитрия копач Осояд (Pernis apivorus) и много други. Сутрешните наблюдения продължават по близката река Нарев, където гнездят 125 вида сред които Голям воден бик (Botaurus stellaris), грабливия Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малкият креслив орел (Aquila pomarina) и още стотина други.

От Biebrza има избор на да маршрута – северен, около трийсетина километра, който е част от защитената територия на Национален парк покрай реката – напълно дива и необитаема блатиста зона, която предлага наблюдение на 165 гнездящи и хиляди прелетни птици, спрели тук за кратка почивка през есенната миграция на юг. Тъй като местността се обитава и от много лосове и вълци, нощното преспиване е в градчето Goniadz (Гоньодз), датиращо официално от 1358г. С интересната му бяла църква и няколко приятни хотела и заведения, то е приятна отмора и разнообразие след интересните наблюдения. С най-красива гледка е Bartlowizna Kompleks Wypoczynkowy, макар че като условия има какво още да се желае.

На следващата сутрин наблюдението продължа с лодка и пеша между пясъчни дюни и горски пътечки. След още 4 дни орнитоложки приключения и изненади, на финала е предвиден и тур по интересни исторически, фолклорни и религиозни забележителности.

HTML Версия: Линк на статията (URL):