Community management на блогове

В последните години се забeлязва засиленa употреба на блогове и Facebook от политици и бизнесмени. Рекламата в тях ще става още по- задължителен елемент на PR и маркетинга. За целта в бъдеще все повече ще се търсят специалисти, който да организират подобни общества в Интернет пространството. Ще се търсят все повече SEО специалисти, но не като отделни хора, а като част от самата фирма. Te ще развиват блогововете, сайтовете и онлайн имиджа на дадения политик или фирма. Какъв трябва да бъде един такъв community manager ? Той трябва да е пристрастен към разговорите и активен в социалните мрежи, дори и през почивните дни. Трябва да е наясно с марката на фирмата или кампанията на политика и да знае как да насочва разговора. Трябва да има собствен блог или подбрана вече социална общност, да работи с Фейсбук толкова много, че да не може да спре, точно като мен. Да има фантазия и предприемчивост. Фанатична страст към блогове. Да има опит с управление на съдържание и по-нататъшното му развитие. Да разбира от SEO и SEM, link building. Може да работи с HTML / CSS . Да е способeн да извърши сравнение на маркетингова стратегия и да анализира тестове и показатели. Да идентифицира заплахите и да ги неутрализира. Комунити менажера е очите и ушите на фирмата.

Вижте регистър с хора предлагащи тази услуга http://postvai.com/

Ресурс на статията

HTML Версия: Линк на статията (URL):

Подобни статии: