Валутни курсове

Във финансовата област, валутни курсове (популярни още като курс на чуждата валута, валутен обмен, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), определят колко струва една спрямо друга. Това е себестойността на валутата на една чужда страна, съпоставено с валутата на роднатастрана. Примерно, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ¥) спрямо щатския долар (USD, $), означава, че JPY 91 струват толкова, колкото един американски долар (USD 1). Валутният пазар е сред най-големите пазари в света. Според някои калкулации, ежедневно се разменя стойността на около 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс се отнася до сегашния курс на обмен. Форуърд валутен курс има отношение към обменния курс, според който се котира и продава днес, но за доставки и изплащане на дадена по-късна дата.

Колебания при валутните курсове
Пазарният основен валутен курс ще се промени всеки път, когато цената на която и да е от двете съставни валути се промени. Дадена валута ще клони към това да се превръща в по-ценна всеки път щом търсенето е по-голямо от наличния запас. Тя ще ще изгуби от стойността си тогава, щом търсенето е по-малко спрямо наличния запас/ това не е показателно, че гражданите не желаят повече пари, това само показва, че те решават да държат своето богатство в различни форми, най-често в друга валута/. Нарастналото търсене на валута се основава или на завишено търсене за парични сделки или на повишенотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е тясно свързано с нивата на бизнес активност на страната, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече хора са безработни, толкова по-малко хората като цяло ще отделят за продукти и услуги. Централните банки обичайно имат малки затруднения при регулирането на наличния финансов запас, за да се приспособят към измененията при търсенето на пари в резултат на бизнес сделките. Търсенето за парични афери е далеч по-трудно за синхронизиране за централната банка, но те се опитват да осъществят това посредством регулиране на лихвените проценти. Определен инвеститор би могъл да реши да придобие валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно висока. Колкото по-висок е лихвеният процент в страната, толкова по-високо е търсенето на тази валута. Предполага се, че валутните спекулации могат да попречат на реалния икономически ръст, по-конкретно след като големите валутни спекулатори могат съзнателно да прилагат натиск върху валутата чрез къси продажби, за да накарат централната банка да продаде своята валута, за да я запази стабилна (когато това се случи, спекулаторите могат да изкупят валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по този начин да направят печалба).

Манипулация на валутните курсове
Държавите имат възможност да се възползват от интернационалната търговия, ако те манипулират стойността на тяхната валута чрез нарочно задържане на ниска стойност. Твърди се, че Народна Република Китай са успели да направят това за един голям интервал от време. Все пак, в истинската международна ситуация, през 2005 година поскъпването на юана с 22% беше съпроводено от 38.7% повишение на китайския импорт към Америка. През 2010 година, други държави, заедно с Япония и Бразилия, осъществиха опит да обезценят националните си валути с надеждата да стимулират евтин износ и да подпомогнат своите боледуващи икономики. Невисокият валутен курс смъква цената на продуктите на държавата за потребителите в другите страни, но покачва цените на продуктите, особено на вносните стоки, за потребителите в манипулиращата страна.

HTML Версия: Линк на статията (URL):