Правилото 25-50 процента

При планиране на разходи за даден проект, бизнес или строеж, и в зависимост от опита на пресмятащия, както и интензитета на въздействие на външните спрямо компанията фактори са възможни неточности. Всъщност неточности има в 99 процента от случаите. Непредвидени разходи, неочаквано вдигнати цени, амортизация, повреди, протягане на процеса във времето (което води до повече разходи по заплати, надници и наеми) и други. Понякога новоиздадена законова наредба или промяна може частично или напълно да промени хода на развитие на даден бизнес, както и хода на изграждането на такъв или работата по проект.

Един добър предприемач никога не взема числото на предвидените разходи за чиста монета. За да се увенчае една операция с успех, често се прибягва до правилото 25-50 процента (не у нас, де). Извършва се следното – след като бъдат пресметнати предвидените разходи (което трябва да се направи с добри предварителни проучвания), към тях, в зависимост от изменимите фактори и възможностите за външни влияния върху дейността, се добавят допълнителни от 25 до 50 процента. Така полученото число капитал, което трябва да бъде заделено за извършването на плана е далеч по-убедително и реалистично от първоначалното. Ако след прибавянето на този процент, очакваните приходи отново оправдават разходите и остава добра печалба, то най-вероятно предприеманите действия ще се увенчаят с успех. Ако в процеса на извършване на мероприятието, и след самият му край, останат излишни пари, равни или приблизително равни на добавените „изкуствено” проценти, тези пари са добре дошли за разпределение по други нужди на компанията. Много по-лош е вариантът парите да не достигнат, особено ако това е предварително изтеглен кредит, към който не може да се добавят повече финанси. Грубите сметки на хора, неспазили това правило водят до множество фалити. Най-отявлени са примерите с недовършени строителни обекти.

Същото правило може да се използва и при предвиждане на продажби, печалби или брой клиенти, като тук предвиденото количество се намалява с тези проценти. Това се прави с цел да се предотвратят непремерени рискове и обнадеждени „изхвърляния” в ненужни инвестиции или презапасяване. Понякога се ползва правилото и при предвиждане на все още нестартирал бизнес. Много фалити на бизнеси непосредствено след началото им, биха били предотвратени след употребата му.

HTML Версия: Линк на статията (URL):