Касовите апарати за връзка с НАП – нов касов апарат е по-изгоден

Наближава крайния срок за връзка на всеки касов апарат с НАП. Още през юни месец 2011 год. министър Дянков съобщи, че сроковете за връзка на фискалните устройства с НАП се отлага с една година. В последствие се разбра, че eе удължен само срокът за търговците регистрирани по ЗДДС. Така крайният срок за връзка на фискалните системи със сървъра на НАП е 31 март 2012 год. За търговците на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно крайният срок е 30 ноември 2011 год.
Всеки търговец може да провери дали фискалната система, с която работи има възможност да се свърже с Агенцията по приходите или трябва да закупи ново фискално устройство. Проверка за доработване на касови апарати за дистанционна връзка с НАП може да извършите на интернет страницата на агенцията- www.nap.bg.
Тук е момента да се споменат предимствата и недостатъците за доработката на старите касови апарати, а също така и предимствата и недостатъците, ако предпочетете ново фискално устройство. – Новите касови апарати са компактни с вграден данъчен терминал и антена, което пести място. Докато при доработените апарати данъчният терминал е външно устройство, което се включва допълнително към касовия апарат и към електрическата мрежа. – При новите касови апарати отпада ходенето до НАП за регистрирането им. Всичко става онлайн и се извършва от сервизната фирма. Започвате работа с фискалното устройство веднага щом го вземете. Всичко това отнема максимум един ден. Докато при доработка на старите устройства може да изгубите цяла седмица. Първо старият касов апарат се дерегистрира в НАП, което е свързано с ходене до агенцията от собственика на фирмата. След това фискалното устройство се изпраща до завода производител за доработка, комплектация с данъчен терминал и нова регистрация, за което време търговският обект не може да издава касови бележки, ако не разполага с друго фискално устройство. – Доработеният касов апарат е съвкупност от две устройства, които не могат да работят поотделно. Ако възникне технически проблем в комуникацията между фискалното устройство и външния данъчен терминал, това ще доведе до невъзможност да се изпращат данни до НАП, което от своя страна води до блокиране на фискалното устройство.

– Новите касови апарати имат вграден КЛЕН (контролна лента на електронен носител). Спестява разходи за консумативи и тяхното съхранение. Спестява време при дневен отчет. При новите апарати преди дневен отчет вече не се разпечатват копия на касовите бележки на хартиен носител, които трябва да се съхраняват. При тях копията на издадените бележки се съхраняват на електронен носител – карта с памет. При доработените касови апарати има наличие на втора контролна лента или разпечатване на електронната контролна лента в края на работния ден.

HTML Версия: Линк на статията (URL):