Как да тълкуваме сънищата с помощта на съновник ?

Сънищата за тълкуване трябва да се отсяват. Ако вашият сън е неясен, преминава като на филмова лента и вие не сте част от случващото се – такъв сън е безсмислен. Сънят, който заслужава внимание, трябва да се вреже във вашата памет. Може да не запомните целия сюжет, а само отделни негови части. Всяка една малка подробност или детайл трябва да остави своя отпечатък в душата ви. Основно правило при тълкуване на сънищата: Единствено сънят, който е обагрен с чувство и не ви дава покой, може да ви донесе някаква информация. Сънят за тълкуване притежава специфична емоционална окраска, която не може да се предаде с думи.

Не бързайте да отваряте съновник. С лекота се предсказват събития, които са емоционално украсени и засягат чисто човешки усещания за: – болест, раждане, изненада…Съвпадения или случайности не съществуват. Силните чувства са светлината по улицата на живота.

Случва се някои сънища да се сбъднат буквално. Това са т.нар. пророчески сънища, но те се сънуват рядко. Човек сънува почти всяка нощ, но в повечето случаи, след като се събуди, не си спомня нищо. Правилното тълкувание на съня е изкуство. Важно е да съумеете от огромното количество сънувано, да отсеете значимото съдържание. Много рядко в сънищата ни присъстват цветове, звуци, миризми и вкусови усещания. Тяхното присъствие в съня на всеки човек е от особено значение и в повечето случаи очертава границите на предстоящото.

Записвайте вашите сънища в дневник. Отделете тези сънищата, които са подходящи за тълкуване, от тези, които не заслужават вашето внимание. Потърсете в съновник подходящият знак, който ясно очертава обекта, който е предмет на вашите сънища. И спокойно следвайте правилата, които важат за всяка творческа дейност. Примерни знаци от съновник: гора – тревожност; планина – трудност; мъгла – неизвестно; рояк птици – гости;… Желателно е да не приемате съня буквално. Сънищата са лишени от здрав смисъл, последователност и логика. Логиката на изкуството драстично се различава от логиката на живота. Това, което сънуваме, е игра на нашето подсъзнание. А то е лишено от здрав смисъл и логика.

HTML Версия: Линк на статията (URL):