Компютърно базирана система или Цифрово записващо устройство за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение базирани на цифрови записващи устройства са били основна част от пазара на охранителни записващи устройства до края на 2006 година. След този период развитието на компютърните системи, увеличаването на производителността им и намаляването на цената водят до промяна на пазара на записващи устройства. Компютърни системи с инсталиран Windows XP осигуряват надеждност и производителност от ранг, необходим за системите за видеонаблюдение. Отворената архитектура на компютърните системи позволява лесното им интегриране в корпоративни мрежи и обединяването им в централизирани системи за управление и контрол. Освен това увеличаването на мястото за съхранение на записите и осъвременяването на софтуера на системата са съвсем лесни и евтини, в сравнение с възможностите на DVR-ите. Последните, обикновено използват вграден софтуер на основата на линукс ядро.

Видеокомпресия
MPEG4 и H.264 са компресиите масово използвани в охранителните системи за видеонаблюдение. Като бързо сравнение между тях може да се каже, че MPEG4 е добър, но H.264 е по-добър. Основни врагове на видеокомпресията са резолюцията на записа и неговия размер. Файловете с голяма продължителност и висока резолюция са огромни по размер и изискват доста системни ресурси да се преведат в нормален размер за съхранение и предаване без загуба на ценно качество. Голяма стъпка в развитието на системите за видеонаблюдение с DVR устройства е вграждането на H.264 кодека в тези устройства.

H.264
Последна дума в областта на видеокомпресията, този кодек осигурява висока резолюция на файловете, малък размер и удобство при съхранение. За сравнение, H.264 предоставя същото качество на изходния файл, както MPEG-2 при 1/3 от размера и изисква 2 пъти по-малка скорост на предаване за 4 пъти повече кадри в сравнение с MPEG4. Поради очевидно много си предимства, H.264 се използва в последно поколение системи за видеонаблюдение и при Full HD устройствата.

Мрежов достъп и отдалечено наблюдение
Мрежов достъп е възможността за отдалечено наблюдение на видеосървъра по LAN, WAN или Интернет. Важна характеристика на всяка професионална система за видеонаблюдение е възможността за отдалечено наблюдение в реално време и отдалечен преглед на вече записани събития. Повечето DVR-и в днешно време имат RJ45 конектор за връзка с локална мрежа, както всеки компютър.

Допълнителни възможности на DVR-ите
Съвременните системи за видеонаблюдение имат вградени допълнителни функции за увеличаване на сигурността, предоставяна на системата. Някои такива функции са: проследяване на обекти, интерграция с POS устройства, автоматично проследяване чрез моторизирана камера, разпознаване на лица, интеграция със система за контрол на достъп.

HTML Версия: Линк на статията (URL):