Нужда от система за видеонаблюдение

Повечето от нас не осъзнават, че поставянето на видеонаблюдение е средно и дори дългосрочна инвестиция и поради това е необходимо консултиране със специалисти в областта. Хубаво е дори да понаучите до някакво ниво в терминологията на системите за видеонаблюдение, с цел да задавате правилните въпроси и в резултат да извлечете максимален резултат от вашата система за охрана.

Подходящата охранителна система за наблюдение предлага отлично съотношение цена качество без да прави компромиси с постигнатите резултати. Днес съществува твърде голямо разнообразие от налична техника, което прави избора на най-точното оборудване доста сложен. Понякога дори набелязването на опасните зони и подстъпи на определен обект е по-лесна задача от избора на охранителна техника за наблюдение и защита на опасните точки.

Необходимо е да сте наясно, че съществуват разлини видове системи за видеонаблюдение в употреба тези дни – от евтини охранителни системи за основно видеонаблюдение; системи за видеонаблюдение от среден клас, притежаващи бегли аналитични функции и инсталации с голяма резолюция от професионалния клас, спомагащи разпознаването и задържането на лицата, извършили нарушението.

Определяне изискванията към видеонаблюдението

За нещастие, причините за закупуването на система за видеонаблюдение са твърде голям брой, но за конкретния случай има набор от основни причини. Ако не може да откриете смисъл за закупуване на подобна система, то най-вероятно, не се нуждаете от видеонаблюдение.Специфичните особености на охранявания обект, а също така и основните причини, поради които прибягвате до закупуване на система за видеонаблюдение, обуславят най-добрата по вид система за вас. Сред по-често наблюдаваните причини са: кражби с взлом, вандалски прояви, кражби в магазините, охрана на здравето и безопасност на работното място, наблюдение на посетителите и клиентите, визуално потвърждение на аларма от охраняван обект, наблюдение на отдалечен безлюден обект, подсилване на физическата охрана с технически средства, промишлен шпионаж, лична сигурност, замяна или намаляване броя на охранителите.

Възможни решения

След като определите проблема за сигурността, потърсете вариант за решаването му. Могат да се монтират заграждения и огради, видеонаблюдение, охранителна система (СОТ) или ако се налага да се използва услугите на физическа охрана. Няма универсално решение за всички ситуации. Дадените ситуация и обект определят идеалното решение. При всяко положение е хубаво да се изготви списък с всички приложими решения, да се огледат плюсовете и минусите им и да се определи едно или няколко от тях. Съществува вероятност част от начините за защита да са неприложими за дадения случай, други да са твърде скъпи. Доста често изборът се спира на видеонаблюдение, заради сравнително ниската цена и добрата съвместимост с другите системи за гарантиране на сигурността.

Решили сте да бъде система за видеонаблюдение

Преди да се спрете на системата за видеонаблюдение, от която се нуждаете, трябва да се уточни количеството и вида на камерите, способ за мониторинг на системата, необходимостта от интернет достъп (за отдалечен мониторинг) и полагането на кабели.

Начин за наблюдение на видеонаблюдението

– дистанционно наблюдение – наблюдение на системата през компютърна мрежа и/или световната мрежа. Функция, която голяма системи за видеонаблюдение в наши дни имат. Много добра функция, за съжаление изискваща интернет свързаността на обекта под охрана;
– наблюдение на място – голяма част записващи устройства имат извод, цифров и/или аналогов, и предоставят възможност за локално наблюдение на телевизор или монитор. Дори могат да се използват и големи LCD или плазмени телевизори.

Видове камери:

Цветните охранителни камери изискват осветеност за добрата си работа от черно/белите такива. Цветните охранителни камери притежават предимството за по-добро разграничаване и разпознаване на обектите, с помощта на цветовете им, от своя страна черно/белите осигуряват по-добра работа и детайлна картина при ниска осветеност. – PTZ камери – дават възможност за дистанционно управление на положението и приближението й;; – вандалоустойчиви камери – монтирани са в подсилени корпуси, издръжливи на физическа интервенция; – скрити камери – малко по размер, те доста трудно се забелязват или се замаскирват като други предмети – пожарни или охранителни датчици например;; – ден/нощ камери – тези камери сменят между цветен и черно/бял режим, според нивото на осветеност на обекта. Идеални са за обекти с вариращо ниво на осветеност;; – външни камери – монтирани в подсилен водоустойчив корпус;;

– камери за нощно виждане – притежават отделен източник на осветеност, в спектър, невидим за човешкото око;.

Подборът на подходяща система за наблюдение и охрана обикновено е серия от компромиси с качеството, наблюдаваната територия и стойността на цялата система. Добре е да се консултирате със специалисти в областта преди да подберете видеонаблюдение или да прибегнете към самостоятелно инсталиране на такова.

HTML Версия: Линк на статията (URL):