Видове видеорекордери за видеонаблюдение

Видове видеорекордери за видеонаблюдение

Отделните модели видеорекордери могат да бъдат разделени и класифицирани по редица признаци, но в тази статия ще разделим видеорекордерите съобразно тяхната функционалност и параметри.

Според тези два признака производителите и търговците на технически средства за видеонаблюдение ги разделят на три групи:

  • Икономични видеорекордери
  • Среден клас видеорекордери
  • Професионални видеорекордери

Икономичните видеорекордери са устройства с по-ограничена функционалност и са предназначени за нискобюджетни решения. Подходящи са за изграждане на видеонаблюдение в малки търговски обекти, където единственото условие е запис, възпроизвеждане и евентуално отдалечено наблюдение в локална мрежа или през интернет.

Средният клас видеорекордери притежават по-богата функционалност като: отдалечена администрация (възможност за отдалечена настройка и промяна на параметрите), алармени входове и изходи (възможност за свързване на разнообразни допълнителни устройства като PIR датчици, които да активират записа при поява на алармено събитие) и spot видеоизход позволяващ извеждане на изображението от една или няколко камери на втори монитор.

Професионалните видеорекордери освен че притежават всичките параметри на по-малките си събратя могат да бъдат снабдени и с: Loop или Matrix видеоизходи (видеоизходи позволяващи изображението от всяка една камера свързана към системата да се изведе на отделен монитор; особенно подходящи са при изграждане на видео стени), високи аналитични способности на софтуера като: преброяване на обекти, аларма при забравен предмет, аларма при липсващ от сцената предмет, интеграция с POS устройства, наличност на CMS софтуер. CMS софтуера е изключително подходящ при изграждане на видеоцентрове или при необходимост от наблюдение на няколко обекта с видеонаблюдение от едно място. Той позволява два или повече видеорекордера да бъдат обединени и наблюдавани и администрирани от общ команден център.

Допълнително професионалните видеорекордери могат да бъдат разделени на под групи според наличието или не на споменатите функции.Този тип рекордери се използват при изграждане на системи за видеонаблюдение в големи обекти (над 16) камери или на градски центрове за наблюдение.

Изборът на подходящ видеорекордер е доста трудна задача и винаги трябва да се прави според конкретните нужди.

HTML Версия: Линк на статията (URL):