Преки чуждестранни инвестиции

Правенето на инвестиция отвъд родната страна е доста рисковано начинание, но дава много съществени предимства и възможности на инициатора:

– Предразполага чуждото правителство към намаляване на напрежението, оказвано към вносителя (обикновено с цел протекция на местния пазар и производство).

– Помага за заобикалянето на търговските пречки – официални и неофициални.

– Инвестицията се приема като принос към развиването на локалната икономика, което би подпомогнало и сформирането на стабилни бизнес връзки в съответната държава.

– Помага за намаляване на риска при превоз, чрез използването да различни инкотермс

– Прави статутен преход от нормална внос-износ компания в международна компания с локално базирани клонове .

– Предоставя възможност за разрастване на общия производствен капацитет.

– Улеснява процеса на износ към съответната страна

– Дава възможности за правене на производствени или маркетингови задачи заедно с локални фирми .

Според промишления сектор и вида на бизнеса, директните чужди инвестиции могат да се съобразява с последните индустриални тенденции на пазара. В същото време, трябва да покрива, за да осигури добра траектория за развитието си, е акуратно да се съобразява с последните индустриални тенденции на пазара. В същото време, трябва да бъде обърнато внимание на отпечатъка, който глобализирането на индустрията оставя върху локалните клиенти. От гледна точка на конкурентоспособността, важно е да знаете дали вашите конкуренти се разширяват, ако да – в чии пазари и благодарение на какви методи. Достъпа до нови пазари е друг фактор за преки чуждестранни инвестиции. В даден момент, вносът на съответна продукция или услуга достига критична маса като разход, докато пазарите в ранен стадий на своето развитие (при налично производство на искания продукт) биха могли да предложат значително по-изгодни цени в замяна на икономическа помощ под формата на инвестиция, технологии и други услуги.

HTML Версия: Линк на статията (URL):