Детската агресия и конфликтите в семейството

Семейният живот неизбежно включва конфликти – между родители и между родители и деца. Когато конфликтите са силни, хронични и решавани деструктивно – с насилие,с гневни и бурни изблици, това засилва вероятността от въвличане на децата в насилствени поведения извън семейството и създава трудности пред регулирането на агресивните чувства: пряко следствие на което е повишената детска агресия в училището и на улицата. Конфликтите в семейството /когато са между родителите/ могат да се принесат и върху децата – отношението към децата е враждебно, сурово и оскърбително. Агресивността при решаването на конфликтите в семейството влияе върху насилието при децата и върху изграждането им не само като насилници, но и като насилници-жертви. Очевидно родителите трябва да направят всичко, което е по силите им за да не се случва това в семейството. Да се опитат да изграждат атмосфера на приемане и доверие. Конфликтите между децата в семейството /между братя и сестри/ също са с неблагоприятни последици. Децата, които са подложени на насилие и тормоз от своите братя или сестри, са с четири пъти по-висок риск от включване в хулигански поведения извън дома. Разправиите и споровете между децата не трябва да се подминават – децата да се оставят сами да се оправят. Това е добър повод да се насърчи развитието на умения, които биха осигурили положителни развръзки. Когато се обсъжда проблема с възпитанието би трябвало да се отбележи и това, че децата са със собствена специална странност, със собствени сили и уязвимост. Това създава предизвикателство пред родителите, когато не искат да приемат и да разберат, че отношението към децата трябва да бъде специфично, и че не могат да се отнасят по общ и еднакъв начин. Това, което изглежда подходящо за екстравертно дете, може да не е толкова подходящо за интровертното дете. Обикновено придържането към твърди правила, създава трудности пред преценките и избора на по-гъвкави правила.

Според детската психология, едно от най-големите предизвикателства пред родителя е откриването на равновесието между подкрепа и свобода.

HTML Версия: Линк на статията (URL):