Компютърна поддръжка – ит поддръжка на компютри София

Абонаментната компютърна поддръжка е предназначена за фирми , които се нуждаят от абонаментна поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната компютърна поддръжка се залага изключително на сигурноста и защитата на информацията на компютрите. Задава се всеки ден архивиране на данните на отделен компютър .Всеки месец се проверява антивирусната защита и се провежда планирана профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на мигновена помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Предоставянето поддръжката на компютрите на аутсорсинг фирма e продиктувана от нуждата от бързи и професионални компютърни услуги.В стремежа си да осигурим сигурна и оптимална работа на клиентите ни, изготвяме съобразени с нуждите Ви месечни пакети за абонаментна поддръжка на компютри , при които нашите клиенти могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече фирми влагат в бизнес решения, които да подобрят осъществяваните операции. Внедряваме и администрираме използваните хардуерни и софтуерни продукти . Разчитате на бърза и компетентна помощ при възникнали проблеми , поддръжка, всекидневно архивиране на информацията , защита на информацията от неоторизиран достъп. По всяко време разполагате с компютърен специалист , който да отговори на въпросите Ви чрез софтуер за отдалечен достъп или на място в офиса Ви.

Наемането на техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден обикновено не е рентабилно , а нуждата от компютърна поддръжка е безспорна . Затова подписването на договор за системна компютърна поддръжка е изгоден вариант, със много по-малки разходи . Цената за фирмена компютърна поддръжка се определя от услугите, от които имате нужда и се определя на работна среща.

Success Solutions предлага квалифицирани компютърни услуги, абонаментна поддръжка на компютри и сървъри, проектира и администрира компютърни мрежи, продава софтуерни продукти.

HTML Версия: Линк на статията (URL):