Франчайзингът – синоним на успех

Всеки, който сериозно се интересува от материята фрачайзинг знае, че в световен мащаб съществува тенденция на непрекъснато увеличаване на популярността му като форма на сътрудничество. Едва ли когато преди 150 години Исак Сингер подписва договори за ексклузивно право на подръжка на предлаганите от него шевни машини на дадена територия е предполагал какво ще представлява франчайзингът днес. Хиляди фирми са разпространили продуктите или услугите си на национално или световно ниво използвайки тази форма на сътрудничество и са дали тласък на тази нова форма на бизнес отношения. Изниква въпросът на какво се дължи този успех?

Отговорът не е кратък и едностранен. Франчайзингът преди всичко е разпознаваемост на дадена марка за продукт или услуга. Когато франчайзополучателя купува франчайзинг той купува предварително създадени и моделирани фирмени имидж и клиентела. Самата концепция за правене на бизнес трябва да бъде пожелана от франчайзполучателя. Но за да бъде пожелана тя трябва да е доказано работеща и успешна. Средните по бизнес стандартите фирми обикновено трябва да работят десетилетия, за да се докажат, изгладят процесите и наложат марката си. В този смисъл донякъде франчайзингът е привилегия на големите в бизнеса.

Но какво кара предприемачите все по-често да се насочват към франчайзинг за започване на бизнес?

На първо място ниската степен на риск, според международни изследвания едва около 4% от бизнеса стартирал като франчайзинг претърпява неуспех. За сравнение при новите фирми, които стартират самостоятелно процентът на фалиралите фирми в някои сектори достига 80%. Малкият процент неуспех се дължи на самата специфика на франчайзинга. Компанията франчайзодател е имала време да изчисти процедурите и документите си така, че да изследва и открие слабостите в концепцията си и да предостави на франчайзполучателя максимално работещ модел. Франчайзодателят инвестира много време и средства за да направи разпознаваем своя продукт или услуга и да сведе информацията за тях до максимално широк кръг от хора. Франчайзодателят създава образ, желан от клиентите, а от там и желан за предприемача закупуващ франчайзинг.

Освен образа и положителното отношение към продукта важен фактор за успеха на всеки франчайзинг е и ноу-хау, което франчайзполучателя получава при обучението. Целта на обучителната програма е всеки аспект от бъдещия бизнес да бъде сведен до знанието му – работно време, персонал, процедури, реклама, счетоводство, работа с машини и консумативи и т.н. За целта се издават и т.н. нар оперативни наръчници съдържащи стъпка по стъпка всички операции от ежедневието на франчайзинг обекта. В практиката на много франчайзодатели влиза и процедурата при стартиране на нов франчайз обект да се изпраща представител, който въпреки обучението в първите дни от старта на франчайзинга да присъства и да отстрани евентуални малки пропуски, а също да вдъхне увереност на франчайзполучателя.

Не на последно място за успеха на франчазинга има роля и контролът осъществяван от франчайзодателят, с което се гарантират спазване на процедурите и контрол на качеството, което пък от своя страна кореспондира с образа на съответната марка.

Всичко това прави франчайзинга предпочитан нискорисков вариант за стартиране на нов бизнес.

Пълен списък на франчайзите в България можете да намерите в портала http://franchising.start.bg/

Лазар Белев

HTML Версия: Линк на статията (URL):