Осветеността в жилището

Понякога многобройни силни електрически крушки могат да ни осигурят желаното осветление, докато в други случаи по-малко на брой и ограничени по мощност, но находчиво разположени светлинни източници създават неповторима атмосфера и уют.

LED крушки

Осветеността в жилищните помещения обикновено варира в границите между 50 и 200 лукса, поради което прилаганите в обществените и особено в промишлените сгради източници на изкуствена „дневна“ светлина, които обикновено изискват интензивност над 800 лукса, са непригодни за жилището.

Това като че ли е създало неоправдано предубеждение към луминесцентните осветителни източници, чиято топла бяла светлина твърде много се доближава по своя характер до естественото осветление и въздействува благоприятно върху зрението на човека.

При това LED крушките от Axeny са значително по-икономични от обикновеното. Външният вид на тези осветители задоволява съвременните изисквания по отношение на жилищния интериор, но въпреки това често се намират не ясни причини за тяхното пренебрегване.

Но поставени скрити те могат да създадат благоприятни ефекти на разсеяно отразено в таваните осветяване, при което ще се избягнат уморителните контрасти и ще се създаде впечатление, близко до осветлението при облачен ден.

В такива случаи обикновено се предпочита поставянето на отделни допълнителни светлинни източници за създаване на разнообразие и акценти в интериора и за подчертаване на пластиката на обзавеждането. Особено подходящи в подобни случаи са аплици, „светещите мебели“, лампионите и др.

Не трябва да се забравя, че осветлението на помещенията е важно условие преди всичко за тяхното правилно функциониране и за нормалното използуване на отделните кътове. Ето защо ефектите трябва да се подчиняват на основното съдържание на интериора.