Как да асфалтираме или бетонираме най-качествено

Да бетонираш или асфалтираш площадката пред блока, пътеката към вилата или част от двора у дома са все процеси, които се нуждаят от материали за целта и техника за осъществяването й. Има няколко важни стъпки при заливането на терени с бетон или при полагането на асфалт, които трябва да се спазват стриктно, за да бъде качествен и издръжлив крайният резултат.

Често на много от нас ни се е налагало да правим това сами, без да наемаме строителни работници или фирми, тъй като по този начин спестяваме средства. Голяма част от частните лица, които се заемат с бетонирането или асфалтирането пред или у дома си, не знаят че преди да стартират тези два процеса, повърхносттите върху които те ще се полагат трябва да бъдат подготвени и обработени. За тази цел най-важна е употребата на уплътнителна техника.

Техниката за уплътнение на различни видове ронливи насипи е не само необходима, но е и задължителна за здравината и дълголетието на смесите, които се слагат след това върху нея. Приложението на компактираща механизация ни помага да избегнем свличания и издигания на земната маса, дупки, процепи и други, които са част от пътищата на България. Ние може да ги избегнем поне когато заливаме с бетон или асфалт местата в и около нашите жилища, както и да удължим издръжливостта на отливките във времето. Така ще спестим разходи и бъдещи проблеми след ремонтирането, както и  ще избегнем грозни и неприятни гледки(каквито са дупките по улуците)

Машините за компактиране и уплътнение се използват за подравняването, натъпкването и заглаждането на различни видове земни, пясъчни или скални маси. Уплътнителното оборудване включва в себе си обработка на местата с пачи-крак или плоча. Ако не раполагате с такава механизация можете да се възползвате от фирмите, които я отдават под наем. От тях може са вземете трамбовачка или вибродъска под наем и да завършите качествено бетонирането на дворните пътеките у дома. Заравняването и утъпкването на терена преди да нелеете бетона Ви дава гаранция за  неговата здравина и по-дълъг бъдещ  живот. Взависимост от Вашите нужди може да изберете виброплоча или трамбовка.

С виброплоча под наем Вие може  да уплътните почвата или чакъла с 4-пъти по-голяма сила от тежестта на машината. Вибриращите дъски са с преден ход или реверсивни. Плочата с преден ход е подходяша за Вашите домашни нужди. Реверсивната вибрплоча се изпозва за компактирането на по-големи индустриални площи Тя е по-често изпозвана при обработката на насипи, при асфалтиране на обществени пътища или труднодостъпни места. Разликата между едната и другата плоча е най-вече в теглото, както и в това че реверсивната може да се движи и напред, и назад. Виброплочите с преден ход могат да бъдат от 60 до 100кг стандартно, а реверсивните започват от 120 до 350 обикновено.

Ако все пак Ви се налага да асфалтирате големи участъци може да вземете валяк под наем. В зависимост от това колко асфалт трябва да използвате и от големината на самия обект имате няколко възможности: да ползвате ръчен валяк под наем – едноосен и двуосен или да наемете двубандажен валяк над 1 тон. Изборът е изцяло  Ваш, след като вече сте наясно как да асфалтирате или бетонирате качествено, когато го правите сами.