Добре обмисленото еднократно усилие спестява стотици малки – и повдига ефективността двойно, дори тройно

В производството, дистрибуцията, складовите пространства, почистването, в случаи когато трябва да се правят многократни пренасяния на предмети или многократни извървявания на разстояние в циклична дейност (примерно поставяне на готовите продукти на дадено място или събирането на боклук и изхвърлянето му в кофа), няколко стотин ходения до мястото, където ще бъдат оставяни предметите, може да бъде съкратено с преместване на самото място (при такава възможност) непосредствено до отправната точка. Човешкият труд не е неизчерпаем ресурс и колкото по-свежи са служителите, толкова по-качествена ще е работата. Друг вариант е, ако пунктът, който се използва е неподвижен, да се предостави на работниците някаква транспортна количка или друг вид подвижен посредник, с който да се спестят стотиците разходки. Ако примерно се чисти голяма площ от боклук, вместо за всяка напълнена лопата да се ходи до контейнера и обратно, може контейнерът да бъде придвижван успоредно с чистещия. Или ако работник произвежда някакви машинни детайли, вместо да ги носи до пункта, където се складират (или към следващото звено), той може да ги събира на количка и после накуп да ги пренесе нататък.

Ужасните разходки до държавните учреждения, времето прекарано в престой по опашките там, срещите с партньори за подписване на договори могат да бъдат предотвратени чрез добиването на електронен подпис. Той има същата юридическа сила като ръчния подпис и чрез него могат да бъдат подписвани и изпращани документи по електронен път чрез интернет.

Ако се разгледа в детайл цялата дейност на компанията и се съкратят всякакви такива многократно повтарящи се усилия, ефективността може да нарастне значително. Важното в такива случаи е, ако на служителите започне да им остава твърде много свободно време, то или работните времена на някои от тях да бъдат съкратени, или производственият обем да бъде увеличен (ако има къде да се реализира), или пък да им бъдат възложени допълнителни отговорности. Добре е да се внимава тези промени да не понижат морала на работното място. Тук вече става дума за добре премерено, и с такт, представяне на промените. Ако продуктивността се увеличи значително, нищо лошо няма в това, заплатите на служителите да бъдат повишени.

Искам да спомена обаче, че с рационализацията на труда и организацията на работното място не трябва да се издевателства – не трябва да се стига до прекомерни съкращения, граничещи до мизерия и намаляващи морала на екипа.

HTML Версия: Линк на статията (URL):