Соларни системи – източник на възобновяема енергия

Слънчевите енергийни системи се превърнаха в най-сигурният доставчик на енергия. Тъй като ефективността им се увеличава, а разходите намаляват, те стават достъпни както за дома така и за бизнеса.

За Земята Слънцето е основен източник на безплатна и възобновяема енергия. Именно това задвижва инициативата у хората да създадат необходимата технология, която да конвертира слънчевата енергия в електричество и то на ниски цени.

Основния стремеж е да бъдат създадени енергийни системи, които не само не използват ограничени ресурси (като природен газ, въглища, петрол), но и също така не замърсяват околната среда с вредни емисии.

Соларни системи за затопляне на вода

Слънчевите системи за затопляне на вода се използват все по-често в домовете на хората.

Това обикновено са панели с група от тръби, през които водата преминава и се затопля от слънчевата светлина. Това е евтина и не особено високо технологична система, която изисква само помпа, водосъдържател и панели.

Ограничението на този вид системи е, че те работя на места, където има изобилие от слънчева светлина и че затоплят вода, но не осигуряват електрическа енергия за други цели.

Слънчевите системи, независимо дали става въпрос за дома или за промишлеността се състоят от едни и същи основни компоненти. Разликата е най-вече в мащаба на частите.

Слънчеви колектори за произвеждане на електричество

Първият основен компонент е слънчевия панел. Слънчевата енергия трябва да се преобразува в електрическа. Това се постига с панели, размера и използваната технология се определя от необходимата мощност и наличния бюджет. Различните модели имат различна ефективност.

Слънчевите панели се избират в зависимост от това къде ще бъдат монтирани както и на други фактори, като дали ще трябва да издържат на екстремни промени в температурата, дъждове или бурни ветрове и др. климатични особености.

Батерии

Слънчевата светлина пада различно, през различните сезони и части от деня. Ето защо от голямо значение е какъв е капацитета на батерията.

Ефективността на панелите да превръщат слънчевата енергия в електричество е изключително важна, но също толкова важно е тази енергия да може да бъде предоставена, когато е необходимо. Изборът на батерията зависи и от изискваната мощност и продуктивността на слънчевите колектори.

Система за контрол

Системата за контрол има за задача да направи цялата система възможно най-ефективна. Компонентът може да бъде просто зарядната верига за осигуряване на правилното количество ток, или интелигентна система, която да насочва слънчеви панели към светлината. Системата за контрол може да контролира преминаването към външен източник на енергия, когато не може да осигури достатъчно енергия.

Цената на слънчевата енергия

За разлика от другите енергийни източници (като въглища, нефт или газ, които трябва да бъдат извлечени и предварително обработени), основните разходи на този вид системи са най-вече за оборудване.

Въпреки че първоначалните разходи са високи, по-голямата част от тези системи са лесни за поддръжка. Както при всички системи, помпите и другите движещи се части, изискват най-голямо внимание. Батериите обикновено се нуждаят от смяна през определени периоди, за да се поддържат тяхното ниво на мощност.

HTML Версия: Линк на статията (URL):