Ефективна длъжностна характеристика за управител

Управителят не трябва да бъде ангажиран с оперативна дейност. Тя блокира креативното му мислене и съкращава времето му за вземане на решение, като по този начин се прави компромис с качеството на труда му.

Управителят преди всичко трябва да бъде лидер – да мотивира и води напред персонала, да бъде справедлив и да се грижи за тях и за фирмата като за свои собствени. За да има такова отношение към работата, един управител трябва да бъде мотивиран по подходящ начин.

Заплащането тук е неизбежен фактор. По-важното обаче, е на управителя да бъдат приписани следните основни функции: планиране, делегиране, инструктиране, контрол и оценяване. Тези негови функции трябва да носят първостепенен приоритет в работата му и да бъдат основен показател за изпълнението на трудовите му задължения в очите на висшето ръководство.

Възлагането на тези задължения на управителя определено ще повлияе и на персонала във фирмата. Добре поставените задължения и отговорности на правилните хора във фирмата, доброто инструктиране, обективната и навременна оценка на работата са основни фактори, които крепят приповдигнат работния дух.

HTML Версия: Линк на статията (URL):