Пазарът на счетоводни услуги – някои особености

Съвременните икономически условия напоследък оказват силно влияние върху пазара на счетоводни услуги. От една страна, този пазар отбелязва известен спад – подобно на всеки друг сектор от икономиката. Причината за това е, че много фирми, които преди са плащали значителни суми за счетоводство, днес намаляват обема на дейността си – а това оказва и неблагоприятно влияние върху счетоводните къщи, които обслужват дейността им.

От друга страна обаче, това намаление на приходите на счетоводните кантори се компенсира от увеличения брой клиенти, решили да се обърнат към тях. Причината е проста – поради намаления обем на дейността си, много малки и средни фирми вече не са в състояние да поддържат собствен счетоводен отдел – защото това удоволствие е свързано освен със заплатата на счетоводителя и с много други допълнителни разходи – за осигуровки, счетоводен софтуер, поддръжка на компютрите, офис и други.

Този тип фирми, засегнати от кризата,  много често решават да изнесат счетоводството си към външни фирми, като стратегия за намаляване на разходите. Това е така нареченият аутсорсинг на счетоводни услуги, който добива все по-голяма популярност в България. Тази стратегия освен намаляването на разходите има и други предимства – като например повишеното ниво на професионализъм при воденето на счетоводство, и по-голямата сигурност по отношение на опазването на фирмената тайна.

Друга особеност на пазара на счетоводни услуги е известното понижение на техните цени. В предишните периоди на икономическо оживление цените се определяха на база броя документи – колкото повече документи има дадена фирма, толкова по-висока цена заплаща тя. Тази ценова политика напоследък се оказва неработеща – защото много често се случва броят на документи да остане непроменен, но тяхната стойност да е много по-ниска от преди. А при намаления обем на работата много клиенти вече отказват да плащат старите цени.

Ето защо много счетоводни къщи са принудени да използват най-разнообразни маркетингови средства в опит да привличат нови клиенти и да задържат съществуващите. Такива похвати могат да бъдат например:

Предоставяне на допълнителни безплатни услуги. Такива услуги могат да бъдат безплатна регистрация в търговския регистър, публикуване на годишните отчети, безплатно вземане на документи от офиса, и други.

Безплатно счетоводно обслужване за определен период. Например, често се наблюдават предложения като безплатно обслужване за първите три месеца при сключване на едногодишен договор, или пък минимална цена за новосъздадени фирми.

Отстъпка от цената в процеса на преговори. Много счетоводни къщи са съгласни да направят известни отстъпки от официално обявените си цени, с цел да привлекат нов клиент. Така че, ако сте в процес на преговори, можете просто да попитате: „Това ли е окончателната цена?“. Доста вероятно е по този начин да намалите значително разходите си за счетоводство.

HTML Версия: Линк на статията (URL):