Нуждата от мобилен уеб сайт

Мобилният Интернет в наши дни все по-често и по-често навлиза в ежедневието на средностатистическият българин, особено сред по-младите или по-напредналите в технологичната област. Нарастването на мобилното потребление се дължи най-вече поради факта, че мобилното устройство е една неразделна част от ежедневието на човека, който обича да черпи инфорамция от всевъжможни места. Мобилните оператори предлагат все по-добри тарифи за мобилен Интернет, което от своя страна ни предразполага за по-честото му използване. Какво всъщност представлява мобилният Интернет? W3 консорциума са основоположниците на „единният уеб”. До известна степен това означава възпроизвеждането на една и съща информация под различни устройства. Въпреки това, не означава, че същата тази информация е налична в еднаква форма за тези устройства. В контекста на мобилното потребление, различията във възможностите на мобилните устройства, проблемите със скоростта и мобилната мрежа ефектират върху репрезентацията на тази информация. Или казано по друг начин, мобилният уеб може да се определи като подмножество на HTTP съдържание, оптимизирано и достъпно през мобилно устройство. В световни размери мобилните устройства превъзхождат настолен компютрите с 20:1. Само през далечната 2006г. Nokia са регистрирали 10-12 продажби на мобилни устройства за секунда .

Комуникацията чрез тях вече може да се извършва активно по няколко канала. Интернет от своя страна предлага огромен канал за комуникация сред потребителите, а в това число най-големият са социалните мрежи и блоговете. От социалната мрежа Facebook, не крият че над 30% от активните им потребители достъпват сайта чрез мобилните си устройства, както и че точно мобилните потребители са два пъти по-активни от останалите потребители. Докато мобилните телефони стават все по-преобладаващи в дигиталното ни ежедневие, нуждата от мобилен уеб сайт е задължителна за различните бизнес сфери, особено сред големите канали за комуникация, каквато е и една социална мрежа за споделяне и комуникация.

Изработката на мобилен уеб сайт може да бъде много печелившо за бизнеса в различните отрасли. Уеб сайтове, които разчитат най-вече на потребителско генерирано съдържание (UGC – user generated content), са точно от този тип. Електронните магазини също могат да увеличат продажбите и реализациите си чрез подобен канал. Наличието на мобилни уеб сайтове в портфолиото на едно студио за уеб дизайн, може да доведе до потенциални клиенти, търсещи точно такава реализация.

Разбира се, повечето уеб сайтове в Интернет не се нуждаят от мобилна версия. Подобно начинание е належащо, когато мобилното потребление на сайта е между два и десет процента от общото потребление, което като цяло зависи и от цялостния трафик на сайта и подобна инвестиция не би била уместна.

HTML Версия: Линк на статията (URL):