Принципът на единоначалството

Всеки служител трябва да отговаря и да се отчита, да получава разпореждания, задачи, права и отговорности само от един човек, точно над него във фирмената йерархия. Ако по-висшестоящ от прекия му ръководител желае нещо от него, то той трябва да се обърне първо към прекия ръководител и чрез него да делегира на служителя.

За да се избегне забавянето в работата и сковаването на фирмената динамика, може и да не се минава през личния ръководител на служителя, но задължително е по-висшестоящият ръководител да се увери, че това което иска не е в конфликт с поставените от по-низшия ръководител задължения.

Поставен в дилемата коя от две задачи, поставени едновременно на него, да изпълни, служителят има право да уведоми и двамата си ръководители и да поиска от тях да изяснят реда, под който да изпълни задачите. По този начин ще бъдат запазени чистите и открити взаимоотношения между участниците в триъгълника. Добре е не служителят, ами началниците да решат коя задача да изпълни, защото поне се предполага, че предвид длъжността, която заемат, тяхното решение в случая би било по-качествено.

Follow up with me on kaloyan.roussev

HTML Версия: Линк на статията (URL):