Кой е Александър Мирчев

Александър Мирчев е един от най-известните световни икономисти, който предупреди населението за идващата икономическа криза и побликува план за справяне с нея. Д-р Александър Мирчев е основател на компания Крул Корпорейшън (Krull Corporation), чиято главна цел е извършване на консултации на проекти от световен мащаб. Крул Корпорейшън се намира във Вашингтон(САЩ) и се занимава с икономическия растеж, индустриалното разширение и с преструктурирането. От момента в който е регистрирана фирмата на господин Мирчев успешно е консултирала както международни фирми и компании, така и държави по въпросите относно развитието и успешното разработване на пазарите в различни региони на планетата. През 2010 година Александър Мирчев обсъди с Euro Week международните икономически замисли за стабилизиране на финансовите институции в бързо развиващите се икономики, където представи своето експертно мнение по въпроса. Според д-р Александър Мирчер бързо развиващите се и нововъзникващите пазарни икономики имат по-добър да преодолеят кризата и икономическия глад отколкото старите „стабилни” икономики. В страни като Китай, Русия, Индия, Бразилия, Казахстан и други страни с подобна икономика, ако се приложи метода на широко обхватна фискална стабилизация, съчетана с рекапитализация и либерализация на изискванията за резервите все още имат шанс да се изолират от негативите на световната криза. „В сегашната икономическа борба е важно за бързо разрастващите се икономики да не прекъсват стремежа си за модернизация и изградената си програма за свободен пазар за по-добра производителност и конкурентноспособност, които ще им дадат способност да се конкурират в едни по-добри за икономиката времена”, коментира пред Euro Week Александър Мирчев. Като председател на борда на директорите на казахстанското държавно инвестиционно средство „Kazyna” и като съветник на казахстанския министър-председател Карим Насимов по икономическите въпроси, д-р Мирчев изказа несъгласие с идеята на американското правителство за стартиране на голям план за финансово подпомагане, с цел възстановяването на доверието в световната финансова система. Според Александър Мирчев затварянето на свободната пазарна търговия на Съединените Американски Щати за новите пазари ще доведе до икономически срив на нововъзникващите пазари, понеже това ще доведе до рязък спад на цените на търговските стоки, които в допълнение със ситуация на ликвидност ще изчерпят всички финансови средства на новите пазари в преход. Александър Мирчев подчерта, че всеки от новите пазари е различен и не е добре да се слагат под общ знаменател. Като председател на борда на директорите на Казахстанския фонд за устойчиво развитие „Kazyna” Александър Мирчев сподели, че в случая с казахстанската икономика нещата зависят успешното развитие на т.н. развити пазари. Основната цел и мисия на д-р Александър Мирчев в „Kazyna” е постигане на стабилност и засилване на конкурентноспособността на икономиката на Казахстан, което ще спомогне на казахстанската икономика да оцелее и устои на световната икономическа криза. За да успее да се справи с проблемите във финансовия сектор Казахстан въвежда „Фонд за стабилизиране на активите”. Според Александър Мирчев мерките които са предприети са добри за Казахстан, но може би няма да имат ефект при други икономики, поради това към всеки нов пазар трябва да подхожда различно, като се вземат предвид неговите специфики и нужди.

HTML Версия: Линк на статията (URL):