Кои витамини и минерали да се взе­мат допълнително през 9-те месеца?

Трябва ли бъдещите майки да прие­мат допълнително витамини и мине­рали през бременността?
Обща препоръка за прием на витами­ни и минерали под форма на хранителни добавки не може да се направи. Лекарят ще прецени дали бъдещата майка трябва да обогати храната си с някои биологичноактивни вещества. Важни са моделът й на хранене, както и витаминният и минералният състав на храните, които тя приема.
Трябва да се има предвид, че през бре­менността потребностите на жената от витамини са повишени. Два пъти са уве­личени нуждите от витамин D и от фолиева киселина, до 60% по-висока е не­обходимостта от витамин В6, до 30-40% – от витамин А и витамин С, 13% до 25% – от ниацин и витамините В2, В12 и Е. Същото се отнася и за минералите. През 9-те месеца нуждата от калций, же­лязо, цинк и йод са по-големи. Най-повишени са потребностите от желязо – бли­зо 2 пъти, до 33% по-висока е необходи­мостта от магнезий, до 25% – от цинк, 20% – от калций, 15% – от йод, 7% – от фосфор.
Почти при всички бременни се налага обогатяване на храната с магнезий, за да се подобри перисталтиката на червата и да се овладее констипацията (запекът). Магнезият се използва и за намаляване на риска от възникване на мускулни крампи и от поява на преждевременни маточни контракции. Добавката на калциеви пре­парати помага за понижаване на кръвно­то налягане и за редуциране на опасност­та от прееклампсия. Приемането на цинк се препоръчва като профилактика на отлепването на плацентата или на преждевременното раждане. Обогатява­нето на храната с препарати, съдържа­щи желязо, се налага, когато стойност­та на хемоглобина в кръвта на бремен­ната е под 110 г/л.

HTML Версия: Линк на статията (URL):