Кой ще се грижи за детето

След приключване на отпуска по майчинство обикновено бабата или бавачката поемат грижата за бебето. Разбира се детските ясли са друга възможна алтернатива. Подборът на човека, който ще се грижи за детето Ви, трябва да бъде сериозно направен, със съответната отговорност към последствията от този избор. Създаването на убеждение и увереност и у двамата родители относно правилността на направения избор налага и участието на бащата в процеса на вземането на това решение. Добра практика е едноседмичният пробен период.

Детската градина гарантира сигурност и опитен персонал, същевременно обаче крие и риск от по-често разболяване на детето. Детската градина трябва да е съобразена с установените изисквания за безопасност и хигиена и персоналът да се съобразява с инструкциите на майката.

Ако някакви важни и непреодолими обстоятелства налагат да започнете работа скоро след раждането, а вие все още кърмите, детето сутрин от едната гърда, а другата изцедете, за да се нахрани бебето, докато отсъствате. Дори майчиното мляко да не присъства във всяко хранене на детето през деня, не преустановявайте напълно кърменето, защото посредством кърменето укрепвате емоционалната си връзка с бебето.

Кърмата помага срещу стреса и напрежението. По този начин денят започва и завършва приятно и за двамата (както за детето, така и за майката).

Работата и майчинството не са несъвместими дейности. Не забравяйте, че милиони жени се намират във вашето положение и са отгледали и отглеждат напълно здрави и уравновесени деца. Добрата майка не е нито тази, която се отдава единствено на грижите за детето и се лишава от пълноценен живот и дейности извън дома, нито майката, която лишава детето си от нежността и любовта, от които то се нуждае.

• Дайте ясни и подробни инструкции как да се грижат за детето Ви и изисквайте те да се следват точно. • Когато се върнете в къщи след работа, поемете сериозно и с много любов ролята си на майка, за да не чувства бебето осезаемо

вашето отсъствие.

HTML Версия: Линк на статията (URL):